STATISTIK FRÅN
JORDBRUKSVERKET

Statistikrapport 2020:02

 

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2017

 

pm-pil.gifFörsta sidan - Sammanfattning pm-pil.gifStatistiken med kommentarer
pm-pil.gifTabeller pm-pil.gifFakta om statistiken
pm-pil.gifKontaktpersoner, mer information pm-pil.gifIn English

 

2. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2017 i löpande och fasta (2017 års) priser, miljoner kronor

2. Investments in agriculture machinery 1970-2017 in current and in constant prices (year 2017), million SEK

 

År

Löpande pris (Current prices)

Fast (2017 års) pris (Constant prices)

 

Traktorer

Övrigt

Summa

Traktorer

Övrigt

Summa

1970

209

414

623

2 306

5 806

8 112

1975

578

1175

1753

4 299

11 495

15 793

1980

729

1440

2169

3 355

9 098

12 454

1985

1359

2097

3456

4 131

8 358

12 489

1990

1013

1965

2978

2 399

5 488

7 888

1995

1082

1735

2817

2 072

3 698

5 770

2000

1694

2329

4023

2 894

4 105

6 998

2001

1652

2308

3960

2 793

3 949

6 741

2002

1645

2462

4107

2 704

3 995

6 699

2003

1595

2937

4532

2 520

4 441

6 961

2004

1769

3082

4851

2 794

4 660

7 453

2005

1873

2971

4844

2 860

4 306

7 166

2006

2015

3059

5074

3 020

4 301

7 321

2007

2321

3869

6190

3 362

5 256

8 618

2008

2289

4474

6763

3 180

5 738

8 918

2009

2214

3839

6053

2 879

4 568

7 447

2010

2421

3788

6209

3 056

4 484

7 541

2011

2652

4341

6993

3 259

5 050

8 309

2012

2456

4213

6669

2 853

4 672

7 525

2013

1994

3704

5698

2 266

4 007

6 274

2014

2335

3658

5993

2 578

3 906

6 484

2015

2350

4103

6453

2 500

4 279

6 779

2016

2601

4479

7080

2 709

4578

7287

2017

2500

4641

7140

2 500

4641

7140

 

Anm: Data för mellanliggande år 1971-1999 lämnas vid förfrågan, eller se 2013 års publikation.