Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2001

JO 10 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Åkerarealens användning år 2001. Areal baljväxter, grönfoder och vall per län, produktionsområde, stödområde, storleksgrupp och riket.

2a. Use of arabel land in year 2001. Areas with leguminous plants, ley and green fodder in counties, production areas, support areas and size classes.

Område
Storleksgrupp åker

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Grön- foder1

 

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

Ej utnyttjad slåtter- och betesvall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 219

-

-

360

27 051

130

..

Uppsala

2 687

-

-

697

34 364

105

..

Södermanlands

2 827

-

-

350

34 130

510

..

Östergötlands

5 376

-

-

740

53 403

1 551

..

Jönköpings

127

-

-

1 343

60 600

12

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

44

-

-

451

33 582

3

..

Kalmar

954

-

756

906

62 702

32

..

Gotlands

1 029

-

-

751

34 390

120

..

Blekinge

106

-

-

167

13 312

5

..

Skåne

4 479

6 303

-

3 488

88 194

4 021

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 750

379

-

1 237

40 863

516

..

Västra Götalands

4 645

2 180

-

2 774

153 863

1 924

..

Värmlands

742

-

-

1 106

50 014

199

..

Örebro

1 226

-

-

576

26 997

495

..

Västmanlands

2 370

-

-

190

21 107

626

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

254

-

-

899

28 975

7

..

Gävleborgs

83

-

-

2 191

36 708

4

..

Västernorrlands

1

-

-

2 098

33 038

7

..

Jämtlands

4

-

-

2 768

32 114

1

..

Västerbottens

-

-

-

2 576

41 326

12

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

4

-

-

749

22 893

1

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4 282

5 539

-

1 524

38 161

3 295

..

Götalands mellanbygder

3 499

791

756

3 099

107 979

1 062

..

Götalands norra slättbygder

8 587

2 180

-

1 462

85 877

3 208

..

Svealands slättbygder

10 760

-

-

2 131

148 894

1 928

..

Götalands skogsbygder

1 713

353

-

5 458

288 509

538

..

Mellersta Sveriges skogsb

1 059

-

-

2 074

90 882

226

..

Nedre Norrland

22

-

-

6 829

99 489

12

..

Övre Norrland

5

-

-

3 840

69 835

13

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

1

-

-

1 421

19 109

-

..

Stödområde 2a

7

-

-

4 878

78 648

14

..

Stödområde 2b

10

-

-

3 664

50 329

10

..

Stödområde 3

30

-

-

1 394

38 341

2

..

Stödområde 4a

571

-

-

1 196

61 489

137

..

Stödområde 4b

556

-

-

266

14 697

152

..

Stödområde 5a

352

-

34

2 492

152 753

18

..

Stödområde 5b

1 709

124

200

3 186

177 191

368

..

Stödområde 5c

987

23

10

1 133

68 379

105

..

Stödområde 5m

1 598

31

509

670

29 784

199

..

Övriga riket

24 107

8 684

3

6 117

238 907

9 276

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

61

4

-

167

17 859

2

..

5,1- 10,0

198

7

2

647

51 269

22

..

10,0- 20,0

831

144

5

1 943

106 720

72

..

20,1- 30,0

871

143

23

2 121

96 457

79

..

30,1- 50,0

2 451

534

99

4 606

172 299

309

..

50,1- 100,0

7 089

1 949

250

9 084

271 812

1 989

..

Över 100,0

18 427

6 081

376

7 847

213 210

7 810

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2001

29 928

8 862

756

26 416

929 627

10 282

..

2000

27 892

8 525

835

3 478

917 305

8 465

..

1999

30 053

8 752

872

21 867

958 318

8 165

25 649

19982

49 150

8 524

938

21 935

963 486

9 013

30 296

19972

32 742

9 028

921

24 443

981 509

8 470

31 106

19962

17 713

8 821

690

22 268

997 454

7 854

31 888

1995

11 959

8 578

709

23 999

1 034 937

7 822

22 419


1)    Inkl. Majs. År 2000 redovisades stråsäd till grönfoder samt vissa arealer stråsäd/baljväxtblandningar under spannmål.

2)    Åren 1996-98 baseras statistiken på uppgifter från ett urval jordbruksföretag.