Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2001

JO 10 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall år 2001 per län, produktionsområde, stödområde, storleksgrupp och riket.

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder 2001 in counties, production areas, support areas and size classes.

Område
Storleksgrupp åker

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Grön- foder

 

Slåtter- och betesvall

 

Frövall

 

 

Ej utnyttjad slåtter- och betesvall

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

119

-

-

58

1 345

6

..

Uppsala

287

-

-

89

1 944

9

..

Södermanlands

235

-

-

56

1 604

35

..

Östergötlands

500

-

-

131

2 815

121

..

Jönköpings

25

-

-

404

3 515

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

12

-

-

144

2 316

..

..

Kalmar

126

-

91

171

3 027

5

..

Gotlands

180

-

-

139

1 476

16

..

Blekinge

18

-

-

56

1 145

..

..

Skåne

521

393

-

598

6 870

273

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

233

38

-

205

2 945

46

..

Västra Götalands

583

150

-

487

10 473

134

..

Värmlands

101

-

-

178

2 552

17

..

Örebro

143

-

-

86

1 797

44

..

Västmanlands

260

-

-

37

1 477

43

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

46

-

-

213

1 658

..

..

Gävleborgs

27

-

-

339

1 953

3

..

Västernorrlands

..

-

-

484

1 540

..

..

Jämtlands

3

-

-

519

1 294

..

..

Västerbottens

-

-

-

445

1 741

5

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

..

-

-

131

870

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

475

360

-

235

3 861

246

..

Götalands mellanbygder

511

49

91

511

5 937

80

..

Götalands norra slättbygder

883

150

-

210

5 709

231

..

Svealands slättbygder

1 084

-

-

304

8 205

142

..

Götalands skogsbygder

300

27

-

1 342

18 537

48

..

Mellersta Sveriges skogsb

160

-

-

355

5 308

22

..

Nedre Norrland

16

-

-

1 327

4 562

5

..

Övre Norrland

3

-

-

704

2 951

6

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

..

-

-

330

1 019

 

..

Stödområde 2a

5

-

-

857

3 174

7

..

Stödområde 2b

7

-

-

700

2 309

3

..

Stödområde 3

17

-

-

278

2 079

..

..

Stödområde 4a

108

-

-

205

3 620

13

..

Stödområde 4b

66

-

-

32

761

12

..

Stödområde 5a

85

-

8

768

10 288

5

..

Stödområde 5b

318

10

29

651

10 833

33

..

Stödområde 5c

147

..

..

184

3 642

13

..

Stödområde 5m

237

..

52

121

1 669

21

..

Övriga riket

2 447

572

..

895

16 912

660

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

40

..

-

162

5 542

..

..

5,1- 10,0

78

..

..

449

8 644

7

..

10,0- 20,0

265

15

..

866

10 915

15

..

20,1- 30,0

243

17

7

668

6 520

20

..

30,1- 50,0

498

53

20

1 026

8 236

51

..

50,1- 100,0

1 032

175

39

1 215

8 964

232

..

Över 100,0

1 259

319

22

569

4 880

439

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2001

3 415

581

91

4 955

53 701

765

..

2000

3 495

562

121

918

54 673

690

..

1999

3 718

558

130

4 671

60 943

770

6 817

19981

5 649

549

128

5 319

65 239

930

7 993

19971

4 162

635

131

5 519

67 395

852

8 424

19961

2 540

621

98

5 552

70 187

953

8 522

1995

1 871

..

..

..

71 340

1 037

6 607


1) Åren 1996-98 baseras statistiken på uppgifter från ett urval jordbruksföretag.