Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2001

JO 10 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

-           

-          Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län

Område

Matpotatis1

Potatis för stärkelse1

Sockerbetor

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

 

Vårrybs

 

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotland

872

3

4 571

937

318

34

215

1 503

84

Summa

Gotlands län

872

3

4 571

937

318

34

215

1 503

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olofström

13

135

25

-

8

-

-

8

 

Karlskrona

62

495

236

11

36

-

-

47

1

Ronneby

8

177

23

19

46

-

-

65

3

Karlshamn

6

171

32

15

7

-

-

21

-

Sölvesborg

17

1 774

662

0

-

-

-

0

-

Summa

Blekinge län

106

2 751

976

45

97

-

-

142

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skåne län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svalöv

87

-

1 725

864

204

-

-

1 068

25

Staffanstorp

64

-

1 786

372

-

-

-

372

20

Burlöv

7

-

84

39

-

-

-

39

-

Vellinge

113

16

1 741

422

6

-

-

428

-

Östra Göinge

26

274

125

9

41

4

 

54

2

Örkelljunga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bjuv

69

-

323

142

93

-

-

235

34

Kävlinge

396

6

1 864

330

19

-

-

350

27

Lomma

60

-

647

84

-

-

-

84

-

Svedala

102

-

886

693

47

-

-

741

-

Skurup

189

-

2 121

290

57

-

-

347

-

Sjöbo

154

117

988

720

143

4

-

866

-

Hörby

232

48

402

281

81

13

-

375

2

Höör

202

13

313

170

4

-

-

175

-

Tomelilla

34

54

2 339

587

37

-

-

623

6

Bromölla

7

198

190

 

2

-

-

2

-

Osby

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Perstorp

-

-

-

-

4

-

-

4

-

Klippan

151

17

187

43

49

-

-

92

-

Åstorp

93

5

385

28

103

28

-

158

-

Båstad

1 620

-

140

13

12

-

-

25

-

Malmö

103

-

768

170

-

-

-

170

-

Lund

187

57

2 088

748

38

-

-

787

16

Landskrona

75

1

1 533

622

52

-

-

674

5

Helsingborg

242

-

2 768

695

440

-

-

1 135

7

Höganäs

639

-

1 136

215

32

-

-

247

-

Eslöv

583

65

3 037

1 269

194

13

-

1 476

1

Ystad

405

135

3 843

1 025

69

-

6

1 100

2

Trelleborg

75

-

5 582

1 386

46

-

-

1 433

9

Kristianstad

1 007

3 291

4 465

169

98

-

-

268

-

Simrishamn

55

40

3 714

956

11

-

-

967

18

Ängelholm

394

-

1 180

151

251

-

35

437

-

Hässleholm

114

242

245

66

116

-

-

182

27

Summa

Skåne län

7 485

4 580

46 604

12 558

2 250

61

40

14 910

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hylte

1

0

-

-

-

-

-

-

-

Halmstad

557

17

251

153

272

1

20

445

17

Laholm

1 747

70

487

11

88

9

3

110

7

Falkenberg

615

23

19

87

112

-

218

416

-

Varberg

201

-

4

25

125

4

61

216

4

Kungsbacka

34

-

-

-

-

5

9

14

15

Summa

Hallands län

3 155

111

761

276

596

19

311

1 202

44


1)      År 2000 inkluderas vissa arealer övrig fabrikspotatis i potatis för stärkelse.

7a. Åkerarealens användning år 2001. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter per kommun.

7a. Use of arabel land in year 2001. Areas with potatoes, sugar beets and oleiferous plants in municipalities.

Uppgifter för