Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2001

JO 10 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter år 2001 per kommun.

7b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2001 in municipalities.

Uppgifter för