Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2001

JO 10 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Åkerarealens användning år 2001. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter per län, produktionsområde, stödområde, storleksgrupp och riket.

3a. Use of arabel land in year 2001. Areas with potatoes, sugar beets and oleiferous plants in countys, productionareas, supportareas, size classes and the whole of Sweden.

Område
Storleksgrupp åker

Matpotatis1

Potatis för stärkelse1

Sockerbetor

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

 

Vårrybs

 

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

132

-

-

111

1 108

152

973

2 344

253

Uppsala

376

-

-

64

1 865

89

1 412

3 430

449

Södermanlands

192

-

-

214

990

241

1 533

2 977

213

Östergötlands

1 831

-

-

2 715

1 745

113

1 240

5 814

1 397

Jönköpings

405

-

-

48

91

-

12

151

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

257

19

0

6

31

-

59

96

2

Kalmar

584

801

1 921

913

198

5

99

1 215

143

Gotlands

872

3

4 571

937

318

34

215

1 503

84

Blekinge

106

2 751

976

45

97

-

-

142

3

Skåne

7 485

4 580

46 604

12 558

2 250

61

40

14 910

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 155

111

761

276

596

19

311

1 202

44

Västra Götalands

3 804

189

-

1 936

2 488

87

2 390

6 900

941

Värmlands

683

0

-

5

117

22

375

520

103

Örebro

793

5

-

67

635

29

478

1 210

253

Västmanlands

162

-

-

5

1 060

6

911

1 981

289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

752

0

-

-

-

-

285

285

53

Gävleborgs

402

0

-

1

1

-

89

90

8

Västernorrlands

282

-

-

-

3

-

1

4

-

Jämtlands

187

-

-

-

0

-

-

0

-

Västerbottens

551

-

-

-

0

-

-

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

764

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7 127

830

38 576

9 857

1 979

45

301

12 181

160

Götalands mellanbygder

4 598

6 843

15 860

4 610

1 077

65

215

5 967

243

Götalands norra slättbygder

4 892

188

-

4 329

3 729

153

3 153

11 364

1 975

Svealands slättbygder

1 874

-

-

466

5 682

531

5 498

12 177

1 400

Götalands skogsbygder

1 716

594

398

601

839

47

572

2 059

339

Mellersta Sveriges skogsb

975

5

-

37

283

17

655

991

319

Nedre Norrland

1 247

0

-

1

3

-

32

35

0

Övre Norrland

1 345

-

-

-

0

-

-

-

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

262

-

-

-

0

-

1

2

1

Stödområde 2a

1 264

-

-

-

1

-

-

1

-

Stödområde 2b

501

0

-

1

1

-

-

2

-

Stödområde 3

634

0

-

-

9

-

63

73

0

Stödområde 4a

643

1

-

-

25

-

500

525

91

Stödområde 4b

412

-

-

14

99

22

258

394

88

Stödområde 5a

454

58

23

60

141

1

187

390

131

Stödområde 5b

1 954

68

1 107

444

730

63

635

1 873

478

Stödområde 5c

245

579

168

130

337

89

464

1 020

213

Stödområde 5m

833

196

4 577

973

374

12

415

1 774

230

Övriga riket

16 575

7 559

48 958

18 279

11 872

670

7 901

38 721

3 205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

152

4

23

16

17

-

16

49

31

5,1- 10,0

387

35

170

58

50

7

76

191

145

10,0- 20,0

1 226

160

1 226

342

268

11

244

865

446

20,1- 30,0

1 357

324

1 988

512

408

15

350

1 285

254

30,1- 50,0

2 570

1 067

5 654

1 353

892

90

975

3 311

511

50,1- 100,0

6 486

2 463

14 908

4 636

3 073

185

2 477

10 371

918

Över 100,0

11 597

4 408

30 866

12 984

8 884

549

6 286

28 702

2 131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

23 776

8 460

54 834

19 900

13 591

857

10 425

44 774

4 437

2000

23 610

9 293

55 484

24 870

12 112

1 395

9 791

48 168

10 660

1999

24 422

8 391

59 881

19 626

31 273

1 206

23 784

75 890

34 172

19982

25 133

8 567

58 737

23 159

16 705

1 407

13 238

54 571

15 056

19972

26 732

9 081

60 459

22 888

19 475

1 787

19 432

63 582

9 534

19962

27 577

9 060

59 223

21 737

18 976

811

23 869

65 394

7 407

1995

27 630

7 371

57 518

56 084

23 311

1 587

23 661

104 643

4 288


1)      År 2000 inkluderas vissa arealer övrig fabrikspotatis i potatis för stärkelse.

2)      Åren 1996-98 baseras statistiken på uppgifter från ett urval jordbruksföretag.