Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2001

JO 10 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter år 2001 per län, produktionsområde, stödområde, storleksgrupp och riket.

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2001 in counties, production areas, support areas and size classes.

Område
Storleksgrupp åker

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

 

Vårrybs

 

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

125

-

-

9

73

16

69

158

23

Uppsala

177

-

-

7

146

15

124

279

44

Södermanlands

92

-

-

14

54

15

106

176

17

Östergötlands

229

-

-

233

154

12

127

484

123

Jönköpings

351

-

-

4

13

-

3

19

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

209

6

..

..

5

-

8

14

..

Kalmar

230

74

132

101

28

..

7

128

23

Gotlands

130

..

450

130

62

10

36

211

15

Blekinge

141

242

128

9

16

-

-

23

3

Skåne

864

373

3 341

1 003

205

8

4

1 179

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

480

13

161

35

77

7

43

157

12

Västra Götalands

1 055

25

-

207

221

14

239

650

117

Värmlands

156

..

-

..

10

..

34

47

21

Örebro

225

..

-

7

65

5

47

119

34

Västmanlands

71

-

-

..

89

..

80

169

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

256

..

-

-

-

-

36

36

8

Gävleborgs

289

..

-

..

..

-

18

19

..

Västernorrlands

285

-

-

-

4

-

..

5

-

Jämtlands

189

-

-

-

..

-

-

..

-

Västerbottens

186

-

-

-

..

-

-

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

111

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

864

107

2 622

775

179

6

36

967

21

Götalands mellanbygder

678

536

1 611

490

155

17

36

650

39

Götalands norra slättbygder

565

23

-

412

337

18

325

1 023

180

Svealands slättbygder

633

-

-

39

423

53

447

922

158

Götalands skogsbygder

1 543

84

72

59

104

11

61

226

68

Mellersta Sveriges skogsb

434

3

-

4

29

..

75

106

46

Nedre Norrland

807

3

-

..

5

-

5

11

..

Övre Norrland

347

-

-

-

..

-

-

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

145

-

-

-

..

-

..

3

..

Stödområde 2a

375

-

-

-

..

-

-

..

-

Stödområde 2b

425

..

-

..

3

-

-

4

-

Stödområde 3

261

..

-

-

..

-

10

12

..

Stödområde 4a

277

..

-

-

5

-

63

66

18

Stödområde 4b

55

-

-

..

7

..

20

31

13

Stödområde 5a

990

18

3

9

22

..

17

48

26

Stödområde 5b

875

16

154

74

96

18

67

242

74

Stödområde 5c

187

74

28

20

46

13

51

119

40

Stödområde 5m

145

21

406

124

53

5

49

212

31

Övriga riket

2 152

626

3 645

1 541

996

68

708

3 157

309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

311

6

14

7

8

-

6

20

16

5,1- 10,0

686

18

70

20

14

3

18

55

47

10,0- 20,0

1 194

57

362

95

65

6

52

213

92

20,1- 30,0

730

75

410

114

78

6

70

263

44

30,1- 50,0

973

150

838

239

158

16

155

547

74

50,1- 100,0

1 143

223

1 366

568

389

33

296

1 236

113

Över 100,0

805

209

1 153

720

512

43

385

1 539

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

5 842

738

4 213

1 763

1 224

107

982

3 873

510

2000

6 310

827

4 370

2 362

1 238

177

1 009

4 475

1 142

1999

8 517

868

4 578

2 003

2 648

163

2 029

6 198

2 921

19981

9 803

872

4 858

2 463

1 739

209

1 388

5 391

1 362

19971

11 699

969

4 947

2 601

2 046

261

1 899

6 225

1 106

19961

13 009

1 011

5 074

2 444

2 193

110

2 344

6 676

879

1995

13 371

916

5 143

5 316

2 670

205

2 450

..

..


1) Åren 1996-98 baseras statistiken på uppgifter från ett urval jordbruksföretag.