Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2001

JO 10 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Åkerarealens användning år 2001. Areal träda m.m. samt hela åkerarealen per län, produktionsområde, stödområde, storleksgrupp och riket.

4a. Use of arable land in year 2001. Areas with bare fallow etc. and the whole area of arable land in counties, production areas, support areas and size classes.

Område
Storleksgrupp åker

 

Energiskog

 

 

Trädgårdsväxter

 

Andra växtslag

 

Träda

 

Ospecificerad åkermark1

 

Annan obrukad åker

Hela åkerarealen

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

720

159

648

11 872

2 554

..

86 970

Uppsala

2 185

69

495

19 743

1 596

..

150 483

Södermanlands

2 031

131

818

19 183

1 410

..

129 516

Östergötlands

1 423

594

660

28 487

1 433

..

208 200

Jönköpings

0

123

279

3 845

2 678

..

91 793

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

41

41

112

1 948

2 068

..

51 454

Kalmar

113

1 009

474

9 744

1 922

..

126 935

Gotlands

10

599

222

6 521

770

..

86 060

Blekinge

24

700

78

2 191

1 151

..

33 130

Skåne

2 763

4 051

1 652

31 326

7 295

..

457 454

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

122

707

540

9 718

2 301

..

115 340

Västra Götalands

813

994

1 688

56 372

11 508

..

479 467

Värmlands

433

163

519

12 277

7 386

..

110 537

Örebro

2 049

207

538

14 220

1 957

..

107 213

Västmanlands

1 538

87

456

20 445

1 380

..

123 686

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

308

143

307

4 699

2 832

..

61 193

Gävleborgs

114

61

425

3 411

4 427

..

70 933

Västernorrlands

48

98

309

2 125

6 068

..

51 607

Jämtlands

-

74

166

523

3 946

..

42 847

Västerbottens

151

62

535

5 225

5 290

..

71 396

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

63

120

431

2 318

5 121

..

37 968

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 266

3 270

1 412

24 140

2 719

..

336 286

Götalands mellanbygder

1 387

3 414

947

25 746

4 756

..

321 887

Götalands norra slättbygder

1 790

1 172

1 433

61 407

3 876

..

450 629

Svealands slättbygder

8 560

719

3 058

89 557

8 760

..

619 332

Götalands skogsbygder

741

862

1 744

33 318

18 513

..

495 731

Mellersta Sveriges skogsb

913

331

918

19 263

10 773

..

195 832

Nedre Norrland

79

240

851

5 161

14 509

..

157 977

Övre Norrland

214

182

989

7 601

11 188

..

116 510

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

67

52

193

691

3 846

..

26 650

Stödområde 2a

146

175

931

7 615

11 178

..

127 792

Stödområde 2b

48

173

503

2 846

8 240

..

80 695

Stödområde 3

47

53

300

3 472

6 998

..

71 218

Stödområde 4a

617

194

686

11 544

5 546

..

124 032

Stödområde 4b

351

113

268

6 800

939

..

45 531

Stödområde 5a

40

210

750

8 802

10 778

..

220 534

Stödområde 5b

791

708

1 453

34 315

9 827

..

362 860

Stödområde 5c

745

300

584

17 689

2 592

..

148 536

Stödområde 5m

404

955

404

11 174

719

..

98 913

Övriga riket

11 692

7 258

5 280

161 245

14 430

..

1 387 422

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

47

143

152

832

19 444

..

42 507

5,1- 10,0

350

341

544

4 485

25 954

..

101 196

10,0- 20,0

930

742

1 177

14 569

18 603

..

213 512

20,1- 30,0

846

718

891

16 532

5 330

..

202 035

30,1- 50,0

1 603

1 162

1 569

35 327

3 711

..

392 829

50,1- 100,0

2 907

2 863

2 688

76 493

1 713

..

735 107

Över 100,0

8 265

4 223

4 331

117 956

339

..

1 006 998

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2001

14 949

10 191

11 353

266 193

75 094

..

2 694 184

2000

15 079

10 389

10 447

247 734

79 696

..

2 705 984

1999

14 311

13 565

5 376

270 735

..

33 331

2 746 929

19982

14 533

13 080

2 999

192 951

..

31 973

2 783 755

19972

15 564

14 600

3 978

204 388

..

33 754

2 798 574

19962

16 236

14 962

3 476

268 680

..

36 637

2 811 534

1995

13 575

14 952

10 014

278 633

..

37 397

2 766 641


1)    Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.

2)    Åren 1996-98 baseras statistiken på uppgifter från ett urval jordbruksföretag.