Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2001

JO 10 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med träda m.m. samt antal företag totalt år 2001 per län, produktionsområde, stödområde, storleksgrupp och riket.

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and the whole area of arable land 2001 in counties, production areas, support areas and size classes.

Område
Storleksgrupp åker

 

Energiskog

 

 

Trädgårdsväxter

 

Andra växtslag

 

Träda

 

Ospecificerad åkermark

 

Annan obrukad åker

Antal företag med åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

62

54

211

950

260

..

1 833

Uppsala

163

44

258

1 749

184

..

2 717

Södermanlands

128

41

280

1 348

151

..

2 124

Östergötlands

109

119

364

2 316

206

..

3 647

Jönköpings

..

56

259

694

444

..

4 035

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

7

47

138

382

349

..

2 736

Kalmar

5

176

375

1 266

263

..

3 503

Gotlands

3

117

141

841

98

..

1 745

Blekinge

3

127

62

350

185

..

1 464

Skåne

286

599

751

3 659

887

..

9 632

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

15

191

297

1 370

344

..

3 805

Västra Götalands

122

301

1 108

6 892

1 714

..

15 208

Värmlands

27

55

276

1 306

1 068

..

3 972

Örebro

178

67

295

1 380

270

..

2 604

Västmanlands

122

28

307

1 628

144

..

2 282

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

41

45

172

737

404

..

2 317

Gävleborgs

17

50

271

613

565

..

2 813

Västernorrlands

12

38

213

407

852

..

2 463

Jämtlands

-

28

98

106

575

..

1 893

Västerbottens

24

36

295

829

740

..

2 747

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

..

38

118

313

628

..

1 580

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

182

478

616

3 015

327

..

5 922

Götalands mellanbygder

107

573

662

3 211

557

..

7 568

Götalands norra slättbygder

200

231

748

6 065

498

..

9 156

Svealands slättbygder

634

242

1 357

7 281

972

..

11 624

Götalands skogsbygder

69

427

1 355

5 329

2 912

..

22 671

Mellersta Sveriges skogsb

104

127

566

2 551

1 525

..

7 614

Nedre Norrland

17

116

566

1 015

2 027

..

6 910

Övre Norrland

25

75

430

1 150

1 513

..

4 812

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

6

24

60

120

650

..

1 704

Stödområde 2a

19

77

466

1 179

1 430

..

4 958

Stödområde 2b

12

67

334

556

1 104

..

3 553

Stödområde 3

7

45

214

687

1 055

..

3 400

Stödområde 4a

66

67

381

1 611

717

..

4 820

Stödområde 4b

24

31

109

559

113

..

1 077

Stödområde 5a

8

195

655

1 848

1 740

..

12 342

Stödområde 5b

104

291

1 046

4 814

1 424

..

13 600

Stödområde 5c

68

121

381

2 064

327

..

4 483

Stödområde 5m

33

154

244

1 264

93

..

2 199

Övriga riket

996

1 209

2 435

15 280

1 678

..

25 635

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

16

142

202

590

5 126

..

11 492

5,1- 10,0

63

249

495

1 969

3 526

..

13 659

10,0- 20,0

122

415

913

4 021

1 330

..

14 737

20,1- 30,0

101

252

671

3 308

220

..

8 211

30,1- 50,0

168

314

1 123

5 452

98

..

10 061

50,1- 100,0

296

487

1 572

8 218

28

..

10 510

Över 100,0

555

392

1 294

5 374

3

..

5 637

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2001

1 321

2 251

6 270

28 932

10 331

..

74 307

2000

1 329

2 426

5 680

28 739

10 832

..

76 798

1999

1 256

2 831

1 123

30 664

..

9 285

80 119

19981

1 370

2 792

760

28 782

..

9 509

85 307

19971

1 342

3 183

813

30 511

..

9 236

88 026

19961

1 393

3 458

894

31 984

..

9 528

90 488

1995

..

..

..

30 574

..

8 509

87 305


1) Åren 1996-98 baseras statistiken på uppgifter från ett urval jordbruksföretag.