Statens Jordbruksverk                                      3                                                      JO 10 SM 0201

 

 

 

 

 

 

 

anders.gronvall@sjv.se

 

Statistiken har producerats av Statens Jordbruksverk, som ansvarar för officiell statistik inom området.

ISSN 1404-5834  Serie JO – Jordbruk, skogsbruk och fiske 10 SM 0201. Utkom den 12 april 2002.

Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken.

Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.