Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 0202

Åkerarealens användning i juni 2002
Preliminära uppgifter
Use of arable land in the year 2002
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Spannmålsarealen minskar och oljeväxtarealen ökar.

Den totala åkerarealen i landet är 2 695 000 hektar år 2002, lika stor som föregående år.

Den totala spannmålsarealen är 1 130 800 ha, en minskning med nästan 4% sedan förra året. Vetearealen har minskat medan korn- och havrearealerna har ökat. De höstsådda vetearealerna 2001 minskade p.g.a sen skörd och mycket nederbörd. Spannmålsarealen utgör 42% av den totala åkerarealen.

Den totala arealen oljeväxter är i år 67 700 ha, vilket är en ökning med drygt 50% sedan förra året. Ett höjt prisläge för oljeväxtfrö är bl.a. orsak till ökat odlingsintresse. Odlingen av oljeväxter är nu på samma nivå som under åren 1996 och 1997.

För vall och grönfoderväxter används i år 974 000 ha, vilket är 36% av den totala åkerarealen. Arealen vall och grönfoderväxter har ökat med 2% sedan förra året.