Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2002

JO 10 SM 0202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Åkerarealens användning i juni 2002. Areal baljväxter, grönfoder och vall per län, produktionsområde, stödområde och riket. Hektar

2. Use of arable land in June 2002. Areas with leguminous plants, ley and green fodder in counties, production areas, support areas and the whole of Sweden. Hectare

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Grön- foder1

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 067

-

-

426

27 633

218

Uppsala

2 783

-

-

887

35 018

238

Södermanlands

2 855

-

-

527

35 630

630

Östergötlands

6 646

-

-

1 370

54 021

2 163

Jönköpings

101

-

-

1 932

61 609

14

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

32

-

-

586

34 437

3

Kalmar

1 093

-

720

1 410

63 505

58

Gotlands

1 080

-

-

1 010

35 131

106

Blekinge

82

-

-

247

13 518

7

Skåne

4 766

6 226

-

4 206

88 270

4 792

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 938

369

-

1 551

40 620

573

Västra Götalands

5 079

2 294

-

3 983

154 732

1 998

Värmlands

962

-

-

1 833

51 610

228

Örebro

974

-

-

647

27 662

572

Västmanlands

2 187

-

-

287

21 423

790

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

269

-

-

1 105

29 656

46

Gävleborgs

88

-

-

2 210

36 987

6

Västernorrlands

7

-

-

2 497

33 588

15

Jämtlands

4

-

-

2 775

32 636

-

Västerbottens

-

-

-

2 476

41 499

7

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

3

-

-

817

22 849

1

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4 525

5 533

-

1 660

37 848

3 989

Götalands mellanbygder

3 731

738

720

4 186

108 951

1 170

Götalands norra slättbygder

10 206

2 294

-

2 451

86 163

3 826

Svealands slättbygder

10 418

-

-

3 159

152 920

2 546

Götalands skogsbygder

1 872

324

-

7 455

292 221

589

Mellersta Sveriges skogsb

1 239

-

-

2 784

92 773

319

Nedre Norrland

22

-

-

7 264

101 039

19

Övre Norrland

5

-

-

3 823

70 120

9

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

4

-

-

1 457

19 189

 

Stödområde 2a

6

-

-

4 850

79 412

11

Stödområde 2b

12

-

-

3 997

51 020

14

Stödområde 3

31

-

-

1 502

39 040

5

Stödområde 4a

666

-

-

2 032

62 692

186

Stödområde 4b

718

-

-

428

15 472

148

Stödområde 5a

272

-

29

3 401

154 501

25

Stödområde 5b

2 061

145

195

4 595

179 916

383

Stödområde 5c

982

11

7

1 510

70 161

74

Stödområde 5m

1 788

28

489

1 010

30 514

254

Övriga riket

25 477

8 705

-

8 001

240 120

11 366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2002

32 017

8 889

720

32 782

942 036

12 467

2001

29 928

8 862

756

26 416

929 627

10 282


1)    Inkl. Majs.