Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2002

JO 10 SM 0202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Åkerarealens användning i juni 2002. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter per län, produktionsområde, stödområde och riket. Hektar

3. Use of arable land in June 2002. Areas with potatoes, sugar beets and oleiferous plants in counties, production areas, support areas and the whole of Sweden. Hectare

Område

Matpotatis1

Potatis för stärkelse1

Sockerbetor

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

 

Vårrybs

 

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

120

-

-

324

1 609

305

877

3 115

129

Uppsala

314

-

-

203

2 819

468

1 371

4 861

263

Södermanlands

155

-

-

447

1 394

541

1 714

4 096

238

Östergötlands

1 721

-

-

5 685

2 306

210

1 238

9 440

1 302

Jönköpings

391

-

-

88

41

-

34

163

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

218

21

-

16

42

5

71

135

2

Kalmar

607

769

1 958

1 243

198

13

104

1 558

105

Gotlands

823

0

4 512

1 158

565

52

171

1 946

74

Blekinge

96

2 721

997

61

221

-

-

282

3

Skåne

7 231

4 722

46 720

17 250

3 026

33

69

20 379

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 222

76

724

437

1 013

24

376

1 850

38

Västra Götalands

3 665

175

-

4 112

4 725

75

3 303

12 215

668

Värmlands

655

2

-

20

290

60

638

1 009

31

Örebro

702

1

-

290

1 828

59

629

2 807

114

Västmanlands

150

3

-

29

1 915

62

1 315

3 321

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

759

-

-

-

15

-

372

387

30

Gävleborgs

437

1

-

-

6

-

74

81

38

Västernorrlands

231

-

-

-

6

-

2

7

-

Jämtlands

188

6

-

-

0

-

-

0

-

Västerbottens

494

-

-

-

4

-

-

4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

820

-

-

0

-

-

4

4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7 034

829

38 353

13 479

2 932

29

353

16 793

107

Götalands mellanbygder

4 441

6 907

16 196

6 285

1 568

57

172

8 082

199

Götalands norra slättbygder

4 601

174

-

9 014

6 461

209

3 931

19 615

1 828

Svealands slättbygder

1 642

5

-

1 306

9 620

1 475

6 226

18 627

810

Götalands skogsbygder

1 736

573

361

1 008

907

58

813

2 786

98

Mellersta Sveriges skogsb

954

1

-

273

517

82

853

1 725

230

Nedre Norrland

1 253

7

-

-

13

-

14

26

0

Övre Norrland

1 340

-

-

0

4

-

4

8

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

258

0

-

-

0

-

2

2

-

Stödområde 2a

1 242

6

-

0

5

-

4

10

-

Stödområde 2b

453

1

-

-

4

-

-

4

-

Stödområde 3

724

0

-

-

18

-

77

95

0

Stödområde 4a

586

1

-

1

30

1

800

832

81

Stödområde 4b

388

2

-

20

272

60

365

718

22

Stödområde 5a

433

59

23

99

102

1

177

380

39

Stödområde 5b

1 877

59

1 042

747

1 087

105

1 007

2 946

150

Stödområde 5c

287

555

144

298

626

162

549

1 634

51

Stödområde 5m

796

205

4 550

1 170

687

57

430

2 344

154

Övriga riket

15 957

7 608

49 151

29 028

19 191

1 523

8 954

58 695

2 774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

23 000

8 495

54 910

31 364

22 023

1 910

12 365

67 661

3 272

2001

23 776

8 460

54 834

19 900

13 591

857

10 425

44 774

4 437