Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2002

JO 10 SM 0202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

4. Åkerarealens användning i juni 2002. Areal träda m.m. samt hela åkerarealen per län, produktionsområde, stödområde och riket. Hektar

4. Use of arable land in June 2002. Areas with bare fallow etc. and the whole area of arable land in counties, production areas, support areas and the whole of Sweden. Hectare

Område

Energiskog

Trädgårds­växter

Andra växtslag

Träda

Annan
obrukad
åker

Ospecifi­cerad åkermark1

Total
åkerareal

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

689

134

56

12 527

643

2 409

86 266

Uppsala

2 086

80

121

20 170

448

1 555

150 879

Södermanlands

2 006

103

198

19 518

585

1 385

129 252

Östergötlands

1 395

548

87

28 485

655

1 386

207 825

Jönköpings

0

131

32

3 812

263

2 674

92 108

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

43

38

10

2 057

148

2 119

51 712

Kalmar

123

947

33

10 028

384

1 912

127 034

Gotlands

10

635

23

6 652

151

765

85 964

Blekinge

24

623

32

2 263

72

1 131

33 046

Skåne

2 585

4 249

599

31 403

1 053

7 067

456 659

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

106

743

77

9 535

350

2 264

115 313

Västra Götalands

837

918

239

55 023

1 506

11 195

479 487

Värmlands

395

141

28

11 650

570

7 366

112 044

Örebro

2 109

206

65

13 952

443

1 924

107 532

Västmanlands

1 531

78

57

20 406

323

1 350

122 925

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

317

151

43

4 976

366

2 815

61 581

Gävleborgs

102

52

71

3 586

323

4 365

70 019

Västernorrlands

41

93

91

2 309

272

6 080

52 003

Jämtlands

-

81

26

753

138

3 945

43 328

Västerbottens

164

54

82

6 097

465

5 251

71 954

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

72

167

53

2 500

374

5 114

38 273

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 231

3 231

486

24 062

900

2 674

335 848

Götalands mellanbygder

1 245

3 609

140

25 882

659

4 620

321 113

Götalands norra slättbygder

1 779

1 079

238

60 498

1 160

3 811

449 945

Svealands slättbygder

8 369

649

485

89 769

2 652

8 525

618 816

Götalands skogsbygder

738

818

248

33 470

1 661

18 156

497 007

Mellersta Sveriges skogsb

970

330

143

19 738

857

10 664

196 457

Nedre Norrland

66

235

137

5 599

782

14 476

158 454

Övre Norrland

237

221

144

8 682

865

11 145

117 561

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

70

66

7

817

199

3 881

26 881

Stödområde 2a

167

202

156

8 714

789

11 121

129 010

Stödområde 2b

41

162

102

3 069

414

8 175

80 701

Stödområde 3

42

57

27

3 645

341

6 985

71 886

Stödområde 4a

644

185

117

11 746

653

5 499

124 396

Stödområde 4b

313

101

11

6 310

279

924

45 953

Stödområde 5a

39

208

54

9 054

777

10 608

221 536

Stödområde 5b

777

683

227

34 550

1 264

9 610

362 914

Stödområde 5c

765

286

78

17 871

669

2 525

148 680

Stödområde 5m

418

965

47

11 368

284

713

98 871

Övriga riket

11 360

7 256

1 194

160 557

3 866

14 029

1 384 374

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2002

14 635

10 171

2 021

267 701

9 535

74 070

2 695 202

2001 2

14 949

10 191

11 353

266 193

.. 2

75 094

2 694 184


1)    Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.

2)    För 2001 inkluderas arealer obrukad åker i andra växtslag.