Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 0301

Åkerarealens användning i juni 2002
Definitiva uppgifter
Use of arable land in the year 2002
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Spannmålsarealen minskar och oljeväxtarealen öker

Den totala åkerarealen i landet uppskattas till 2 680 000 hektar år 2002.

Den totala spannmålsarealen var 1 129 300 ha, en minskning med nästan 4% sedan föregående år. Vetearealen minskade medan korn- och havrearealerna ökade. De höstsådda vetearealerna 2001 minskade p.g.a sen skörd och mycket nederbörd. Spannmålsarealen utgjorde 42% av den totala åkerarealen.

Arealen oljeväxter var 67 500 ha år 2002, vilket är en ökning med drygt 50% sedan föregående år. Ett höjt prisläge för oljeväxtfrö är bl.a. orsak till ökat odlingsintresse. Odlingen av oljeväxter var på samma nivå som under åren 1996 och 1997.

För vall och grönfoderväxter användes 973 000 ha, vilket var 36% av den totala åkerarealen. Arealen vall och grönfoderväxter ökade med 2% sedan föregående år.

Antalet företag minskar

Antalet företag år 2002 var 70 950 och har jämfört med föregående år minskat, vilket är en fortsättning av den trend som funnits under en längre tid på förändringen av antalet företag. Från 1995 och framåt har antalet företag minskat med i genomsnitt 3 % per år.