Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2002

JO 10 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Åkerarealens användning år 2002. Areal spannmål per län, produktionsområde, stödområde, storleksgrupp och riket.

1b. Antal företag med odling av spannmål år 2002 per län, produktionsområde, stödområde, storleksgrupp och riket.

2a. Åkerarealens användning år 2002. Areal baljväxter, grönfoder och vall per län, produktionsområde, stödområde, storleksgrupp och riket.

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall år 2002 per län, produktionsområde, stödområde, storleksgrupp och riket.

3a. Åkerarealens användning år 2002. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter per län, produktionsområde, stödområde, storleksgrupp och riket.

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter år 2002 per län, produktionsområde, stödområde, storleksgrupp och riket.

4a. Åkerarealens användning år 2002. Areal träda m.m. samt hela åkerarealen per län, produktionsområde, stödområde, storleksgrupp och riket.

4b. Antal företag med träda m.m. samt antal företag totalt år 2002 per län, produktionsområde, stödområde, storleksgrupp och riket.

5a. Åkerarealens användning år 2002. Areal spannmål per kommun.

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län

Gotlands län, Blekinge län, län, Skåne län, Hallands län

Västra Götalands län

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län

Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län

Västerbottens län, Norrbottens län

5b. Antal företag med odling av spannmål år 2002 per kommun.

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län

Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län

Västra Götalands län

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län

Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län

Västerbottens län, Norrbottens län

6a. Åkerarealens användning år 2002. Areal baljväxter, grönfoder och vall per kommun.

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län

Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län

Västra Götalands län

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län

Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län

Västerbottens län, Norrbottens län

6b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall år 2002 per kommun.

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län

Östergötalands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län

Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län

Västra Götalands län

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län

Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län

Västerbottens län, Norrbottens län

7a. Åkerarealens användning år 2002. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter per kommun.

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län

Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län

Västra Götalands län

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län

Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län

Västerbottens län, Norrbottens län

7b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter år 2002 per kommun.

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län

Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län

Västra Götalands län

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län

Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län

Västerbottens län, Norrbottens län

8a. Åkerarealens användning år 2002. Areal träda m.m. samt hela åkerarealen per kommun.

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län

Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län

Västra Götalands län

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län

Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län

Västerbottens län, Norrbottens län

8b. Antal företag med träda m.m. samt antal företag totalt år 2002 per kommun.

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län

Gotlands län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län

Västra Götalands län

Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län

Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län

Västerbottens län, Norrbottens län

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

-

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure