Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2002

JO 10 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Åkerarealens användning år 2002. Areal baljväxter, grönfoder och vall per län, produktionsområde, stödområde, storleksgrupp och riket.

2a. Use of arable land in year 2002. Areas under leguminous plants, ley and green fodder per county, production area, support area and size class.

Område
Storleksgrupp åker

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Grön- foder1

 

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

Ej utnyttjad slåtter- och betesvall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 089

-

-

429

27 640

218

..

Uppsala

2 786

-

-

951

34 760

238

..

Södermanlands

2 831

-

-

527

35 474

646

..

Östergötlands

6 682

-

-

1 394

53 593

2 163

..

Jönköpings

101

-

-

1 892

61 419

14

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

32

-

-

581

34 264

3

..

Kalmar

1 072

-

717

1 417

63 425

58

..

Gotlands

1 097

-

-

1 022

35 191

106

..

Blekinge

86

-

-

239

13 525

5

..

Skåne

4 651

6 236

-

4 176

88 397

4 771

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 951

376

-

1 539

40 536

566

..

Västra Götalands

5 087

2 294

-

3 989

154 769

1 987

..

Värmlands

996

4

-

1 785

51 533

228

..

Örebro

962

-

-

691

27 617

567

..

Västmanlands

2 178

-

-

302

21 549

792

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

264

-

-

1 114

29 641

47

..

Gävleborgs

88

-

-

2 143

37 715

5

..

Västernorrlands

 

-

-

2 441

33 688

12

..

Jämtlands

2

-

-

2 598

32 347

 

..

Västerbottens

 

-

-

2 367

41 371

13

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

3

-

-

790

22 569

0

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4 525

5 549

-

1 681

37 862

3 951

..

Götalands mellanbygder

3 631

738

717

4 161

109 353

1 183

..

Götalands norra slättbygder

10 278

2 294

-

2 476

86 117

3 816

..

Svealands slättbygder

10 454

4

-

3 162

152 631

2 559

..

Götalands skogsbygder

1 845

324

-

7 371

291 193

582

..

Mellersta Sveriges skogsb

1 212

-

-

2 874

92 935

319

..

Nedre Norrland

8

-

-

7 021

101 305

17

..

Övre Norrland

5

-

-

3 641

69 626

13

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

2

-

-

1 354

18 990

-

..

Stödområde 2a

3

-

-

4 650

78 935

13

..

Stödområde 2b

4

-

-

3 877

51 266

14

..

Stödområde 3

30

-

-

1 475

39 262

4

..

Stödområde 4a

652

-

-

2 044

62 905

186

..

Stödområde 4b

754

4

-

405

15 464

148

..

Stödområde 5a

260

-

29

3 364

154 000

22

..

Stödområde 5b

1 992

145

193

4 616

179 413

381

..

Stödområde 5c

990

11

7

1 529

69 934

74

..

Stödområde 5m

1 799

28

488

1 016

30 487

254

..

Övriga riket

25 473

8 721

-

8 057

240 365

11 343

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

77

9

-

179

18 161

3

..

5,1- 10,0

187

6

2

726

51 044

16

..

10,0- 20,0

799

89

6

2 095

104 780

73

..

20,1- 30,0

1 064

75

22

2 471

94 449

104

..

30,1- 50,0

2 408

395

79

5 351

167 225

360

..

50,1- 100,0

7 108

1 670

190

10 820

271 349

1 909

..

Över 100,0

20 315

6 664

418

10 746

234 017

9 974

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2002

31 959

8 909

717

32 387

941 023

12 439

 

2001

29 928

8 862

756

26 416

929 627

10 282

..

2000

27 892

8 525

835

3 478

917 305

8 465

..

1995

11 959

8 578

709

23 999

1 034 937

7 822

22 419


1)    Inkl. Majs. År 2000 redovisades stråsäd till grönfoder samt vissa arealer stråsäd/baljväxtblandningar under spannmål.