Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2002

JO 10 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall år 2002 per län, produktionsområde, stödområde, storleksgrupp och riket.

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder 2002 per county, production area, support area and size class.

Område
Storleksgrupp åker

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Grön- foder

 

Slåtter- och betesvall

 

Frövall

 

 

Ej utnyttjad slåtter- och betesvall

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

92

-

-

54

1 345

6

..

Uppsala

277

-

-

110

1 912

12

..

Södermanlands

223

-

-

55

1 601

37

..

Östergötlands

567

-

-

180

2 778

146

..

Jönköpings

25

-

-

459

3 458

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

15

-

-

165

2 264

..

..

Kalmar

139

-

79

228

2 994

7

..

Gotlands

182

-

-

173

1 457

16

..

Blekinge

14

-

-

71

1 117

..

..

Skåne

520

363

-

670

6 745

288

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

233

36

-

234

2 846

52

..

Västra Götalands

611

154

-

622

10 296

126

..

Värmlands

91

..

-

252

2 542

20

..

Örebro

116

-

-

106

1 760

42

..

Västmanlands

241

-

-

44

1 484

47

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

34

-

-

214

1 657

5

..

Gävleborgs

23

-

-

360

1 910

4

..

Västernorrlands

 

-

-

509

1 482

..

..

Jämtlands

..

-

-

509

1 259

-

..

Västerbottens

 

-

-

447

1 679

6

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

..

-

-

151

853

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

476

337

-

240

3 739

270

..

Götalands mellanbygder

510

44

79

626

5 874

79

..

Götalands norra slättbygder

976

154

-

258

5 572

245

..

Svealands slättbygder

982

..

-

362

8 128

154

..

Götalands skogsbygder

313

25

-

1 625

18 272

51

..

Mellersta Sveriges skogsb

152

-

-

439

5 296

31

..

Nedre Norrland

6

-

-

1 353

4 438

5

..

Övre Norrland

4

-

-

730

2 858

7

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

..

-

-

334

1 003

 

..

Stödområde 2a

3

-

-

853

3 079

7

..

Stödområde 2b

3

-

-

740

2 220

3

..

Stödområde 3

12

-

-

310

2 062

3

..

Stödområde 4a

89

-

-

259

3 614

17

..

Stödområde 4b

61

..

-

48

761

12

..

Stödområde 5a

74

-

6

919

10 144

6

..

Stödområde 5b

348

10

24

827

10 710

36

..

Stödområde 5c

140

..

..

218

3 630

7

..

Stödområde 5m

237

..

48

141

1 642

25

..

Övriga riket

2 456

544

-

1 037

16 562

711

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

43

..

-

172

5 566

4

..

5,1- 10,0

74

1..

..

468

8 538

5

..

10,0- 20,0

243

10

..

941

10 560

15

..

20,1- 30,0

264

8

7

738

6 306

22

..

30,1- 50,0

462

40

16

1 130

7 952

51

..

50,1- 100,0

984

155

29

1 409

8 772

211

..

Över 100,0

1 332

338

24

727

5 079

509

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2002

3 402

554

79

5 585

52 773

817

 

2001

3 415

581

91

4 955

53 701

765

..

2000

3 495

562

121

918

54 673

690

..

1995

1 871

..

..

..

71 340

1 037

6 607