Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2002

JO 10 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Åkerarealens användning år 2002. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter per län, produktionsområde, stödområde, storleksgrupp och riket.

3a. Use of arable land in year 2002. Areas under potatoes, sugar beets and oleiferous plants per county, production area, support area, size class.

Område
Storleksgrupp åker

Matpotatis1

Potatis för stärkelse1

Sockerbetor

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

 

Vårrybs

 

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

121

-

-

322

1 594

307

875

3 098

114

Uppsala

342

-

-

201

2 746

470

1 378

4 794

257

Södermanlands

160

-

-

438

1 420

536

1 726

4 120

241

Östergötlands

1 756

-

-

5 598

2 352

214

1 258

9 421

1 294

Jönköpings

390

-

-

88

41

-

34

162

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

221

21

-

16

42

-

71

129

2

Kalmar

610

773

1 964

1 240

199

12

104

1 555

102

Gotlands

834

0

4 520

1 149

554

52

179

1 934

50

Blekinge

97

2 742

991

61

222

 

 

283

2

Skåne

7 208

4 783

46 629

17 253

2 991

33

69

20 346

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 239

76

716

442

977

23

375

1 816

37

Västra Götalands

3 758

181

-

4 071

4 758

75

3 307

12 212

639

Värmlands

653

2

-

20

290

60

625

995

33

Örebro

771

1

-

290

1 818

57

673

2 838

114

Västmanlands

144

3

-

29

1 919

60

1 315

3 323

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

785

 

-

-

15

-

338

353

30

Gävleborgs

369

1

-

-

1

-

75

75

40

Västernorrlands

244

-

-

-

5

-

2

7

-

Jämtlands

185

6

-

-

0

-

-

0

-

Västerbottens

499

-

-

-

1

-

-

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

755

-

-

0

-

-

4

4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7 027

830

38 269

13 498

2 906

29

354

16 787

106

Götalands mellanbygder

4 457

6 981

16 191

6 262

1 494

57

180

7 993

179

Götalands norra slättbygder

4 721

180

-

8 929

6 534

214

3 953

19 630

1 801

Svealands slättbygder

1 735

5

-

1 292

9 555

1 469

6 270

18 585

793

Götalands skogsbygder

1 737

584

360

974

933

50

808

2 765

87

Mellersta Sveriges skogsb

974

1

-

263

514

81

827

1 684

225

Nedre Norrland

1 211

7

-

-

6

-

14

20

-

Övre Norrland

1 281

-

-

0

1

-

4

5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

250

0

-

-

0

-

2

2

-

Stödområde 2a

1 200

6

-

0

2

-

4

6

-

Stödområde 2b

454

1

-

-

5

-

 

5

-

Stödområde 3

675

0

-

-

12

-

76

88

-

Stödområde 4a

593

1

-

1

29

1

763

794

83

Stödområde 4b

385

2

-

20

272

60

356

709

24

Stödområde 5a

442

58

23

99

99

 

174

372

35

Stödområde 5b

1 891

62

1 050

713

1 089

97

1 046

2 944

150

Stödområde 5c

281

561

144

293

625

162

544

1 623

46

Stödområde 5m

802

211

4 549

1 165

684

56

426

2 332

127

Övriga riket

16 169

7 687

49 054

28 927

19 126

1 522

9 018

58 594

2 727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

140

4

16

25

11

-

-

36

13

5,1- 10,0

371

25

162

126

63

6

65

260

51

10,0- 20,0

1 076

143

1 235

467

404

14

380

1 266

150

20,1- 30,0

1 340

327

1 844

629

464

28

471

1 592

152

30,1- 50,0

2 330

1 019

5 328

1 848

1 390

185

1 341

4 763

240

50,1- 100,0

6 095

2 308

14 085

6 388

4 943

330

3 222

14 883

439

Över 100,0

11 790

4 762

32 149

21 734

14 669

1 336

6 929

44 669

2 147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

23 142

8 589

54 820

31 219

21 943

1 899

12 408

67 469

3 191

2001

23 776

8 460

54 834

19 900

13 591

857

10 425

44 774

4 437

2000

23 610

9 293

55 484

24 870

12 112

1 395

9 791

48 168

10 660

1995

27 630

7 371

57 518

56 084

23 311

1 587

23 661

104 643

4 288


1)      År 2000 inkluderas vissa arealer övrig fabrikspotatis i potatis för stärkelse.