Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2002

JO 10 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter år 2002 per län, produktionsområde, stödområde, storleksgrupp och riket.

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2002 per county, production area, support area and size class.

Område
Storleksgrupp åker

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

 

Vårrybs

 

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

121

-

-

19

95

28

67

189

14

Uppsala

158

-

-

16

191

41

107

328

30

Södermanlands

91

-

-

28

89

39

111

243

15

Östergötlands

226

-

-

430

176

25

122

690

112

Jönköpings

344

-

-

11

9

-

..

21

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

206

7

-

3

6

-

9

16

3

Kalmar

226

72

125

111

27

..

7

139

19

Gotlands

119

..

425

142

91

12

26

233

8

Blekinge

129

228

126

10

32

-

-

40

..

Skåne

812

369

3 229

1 244

264

7

10

1 450

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

470

9

167

52

103

6

47

195

4

Västra Götalands

1 047

23

-

380

385

8

311

1 002

53

Värmlands

163

..

-

..

22

6

50

79

8

Örebro

220

..

-

22

132

12

70

218

16

Västmanlands

72

..

-

3

131

10

101

242

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

262

-

-

-

..

-

41

42

6

Gävleborgs

256

3

-

-

..

-

13

14

3

Västernorrlands

288

-

-

-

6

-

..

7

-

Jämtlands

185

..

-

-

..

-

-

..

-

Västerbottens

175

-

-

-

..

-

-

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

111

-

-

..

-

-

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

824

109

2 515

954

248

8

42

1 188

12

Götalands mellanbygder

630

518

1 574

583

201

13

27

764

33

Götalands norra slättbygder

554

21

-

757

509

26

370

1 525

142

Svealands slättbygder

597

..

-

87

642

130

481

1 248

91

Götalands skogsbygder

1 534

80

62

103

120

9

80

299

27

Mellersta Sveriges skogsb

449

..

-

18

37

10

95

155

26

Nedre Norrland

785

5

-

 

8

-

3

11

-

Övre Norrland

335

-

-

..

..

-

..

4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

145

..

-

-

..

-

..

3

-

Stödområde 2a

360

..

-

..

3

-

..

5

-

Stödområde 2b

406

3

-

-

5

-

-

5

-

Stödområde 3

275

..

-

-

..

-

11

13

-

Stödområde 4a

277

..

-

..

5

..

75

82

13

Stödområde 4b

53

..

-

..

18

6

25

50

5

Stödområde 5a

981

21

3

14

17

-

17

47

14

Stödområde 5b

847

16

146

108

121

19

109

333

32

Stödområde 5c

179

73

26

37

62

17

56

163

15

Stödområde 5m

141

21

384

130

82

8

45

240

16

Övriga riket

2 062

598

3 535

2 188

1 449

146

761

4 229

238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

299

5

11

10

7

-

-

17

6

5,1- 10,0

696

16

66

32

19

3

19

72

19

10,0- 20,0

1 114

48

356

118

94

5

66

277

40

20,1- 30,0

705

76

383

132

90

8

82

308

26

30,1- 50,0

923

145

791

327

221

29

199

745

48

50,1- 100,0

1 105

206

1 290

743

552

51

336

1 597

62

Över 100,0

829

220

1 175

1 108

778

99

392

2 127

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002

5 671

716

4 072

2 470

1 761

195

1 094

5 143

330

2001

5 842

738

4 213

1 763

1 224

107

982

3 873

510

2000

6 310

827

4 370

2 362

1 238

177

1 009

4 475

1 142

1995

13 371

916

5 143

5 316

2 670

205

2 450

..

..