Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2002

JO 10 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Åkerarealens användning år 2002. Areal träda m.m. samt hela åkerarealen per län, produktionsområde, stödområde, storleksgrupp och riket.

4a. Use of arable land in year 2002. Areas under bare fallow etc. and the whole area of arable land per county, production area, support area and size class.

Område
Storleksgrupp åker

 

Energiskog

 

 

Trädgårdsväxter

 

Andra växtslag

 

Träda

 

Ospecificerad åkermark1

 

Annan obrukad åker

Hela åkerarealen

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

689

131

68

12 482

1 825

703

85 674

Uppsala

2 107

76

122

20 230

1 153

475

150 164

Södermanlands

1 992

98

210

19 517

1 156

593

128 676

Östergötlands

1 398

538

77

28 549

1 172

707

207 136

Jönköpings

0

128

30

3 807

2 253

285

91 369

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

43

39

13

2 092

1 691

159

51 123

Kalmar

112

968

35

10 099

1 393

386

126 372

Gotlands

10

641

27

6 754

589

151

86 140

Blekinge

24

619

32

2 234

1 026

81

32 932

Skåne

2 566

4 224

557

31 218

5 681

1 097

455 096

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

122

735

89

9 621

2 001

360

115 026

Västra Götalands

824

915

252

55 213

9 179

1 546

477 544

Värmlands

395

141

32

11 697

7 531

599

111 907

Örebro

2 106

201

63

13 872

1 445

474

106 822

Västmanlands

1 530

79

56

20 593

923

324

122 872

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

316

148

43

4 998

2 403

386

61 196

Gävleborgs

113

51

70

3 791

3 641

427

70 174

Västernorrlands

46

91

90

2 396

4 630

296

50 642

Jämtlands

-

80

30

812

3 075

155

42 011

Västerbottens

158

54

91

5 996

3 859

581

70 269

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

69

172

56

2 572

3 838

446

36 795

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 221

3 197

441

24 039

2 195

913

335 198

Götalands mellanbygder

1 239

3 633

157

25 922

3 495

698

320 637

Götalands norra slättbygder

1 768

1 075

227

60 553

2 983

1 176

448 984

Svealands slättbygder

8 395

638

505

89 930

6 408

2 747

616 098

Götalands skogsbygder

742

811

273

33 695

15 363

1 760

493 065

Mellersta Sveriges skogsb

953

317

142

19 884

9 903

986

195 872

Nedre Norrland

76

230

146

5 862

11 757

897

155 939

Övre Norrland

228

226

153

8 659

8 358

1 052

114 147

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

67

73

9

834

3 194

237

25 925

Stödområde 2a

161

200

167

8 704

8 171

957

125 392

Stödområde 2b

46

160

108

3 258

6 661

474

79 462

Stödområde 3

46

53

29

3 732

7 437

426

72 547

Stödområde 4a

632

178

118

11 836

3 990

677

123 139

Stödområde 4b

313

102

11

6 348

752

284

45 685

Stödområde 5a

38

204

61

9 127

8 989

818

219 316

Stödområde 5b

770

677

240

34 656

7 711

1 335

360 329

Stödområde 5c

754

281

96

17 853

1 964

708

147 865

Stödområde 5m

422

972

46

11 551

580

290

98 924

Övriga riket

11 371

7 227

1 158

160 644

11 012

4 024

1 381 355

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

62

155

38

730

18 177

124

41 110

5,1- 10,0

348

397

97

4 177

17 894

497

91 570

10,0- 20,0

1 004

684

157

14 289

13 240

1 107

200 735

20,1- 30,0

873

676

150

16 333

3 833

952

193 279

30,1- 50,0

1 617

1 084

241

35 310

2 428

1 644

376 113

50,1- 100,0

2 792

2 616

398

74 971

2 109

2 293

717 112

Över 100,0

7 926

4 516

963

122 732

2 782

3 612

1 060 022

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2002

14 621

10 127

2 043

268 543

60 462

10 231

2 679 941

2001

14 949

10 191

11 353

266 193

75 094

..

2 694 184

2000

15 079

10 389

10 447

247 734

79 696

..

2 705 984

1995

13 575

14 952

10 014

278 633

..

37 397

2 766 641


1)    Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.