Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning i juni 2002

JO 10 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med träda m.m. samt antal företag totalt år 2002 per län, produktionsområde, stödområde, storleksgrupp och riket.

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and the whole area of arable land 2002 per county, production area, support area and size class.

Område
Storleksgrupp åker

 

Energiskog

 

 

Trädgårdsväxter

 

Andra växtslag

 

Träda

 

Ospecificerad åkermark

 

Annan obrukad åker

Antal företag med åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

63

52

37

965

203

209

1 758

Uppsala

158

45

43

1 739

151

295

2 617

Södermanlands

124

32

35

1 315

124

265

2 058

Östergötlands

110

114

27

2 271

175

400

3 537

Jönköpings

..

59

23

718

390

297

3 928

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

8

47

15

395

300

163

2 629

Kalmar

5

176

24

1 294

214

368

3 391

Gotlands

3

128

19

834

84

123

1 698

Blekinge

3

122

9

348

165

83

1 404

Skåne

284

585

101

3 567

751

744

9 243

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

15

195

50

1 357

295

238

3 635

Västra Götalands

122

288

144

6 719

1 430

1 191

14 579

Värmlands

26

44

25

1 263

878

287

3 734

Örebro

176

68

33

1 355

222

283

2 501

Västmanlands

120

26

39

1 585

118

291

2 226

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

41

42

25

717

350

200

2 236

Gävleborgs

18

44

49

631

461

250

2 651

Västernorrlands

11

34

62

437

684

196

2 240

Jämtlands

-

25

27

144

469

99

1 752

Västerbottens

24

32

53

878

583

285

2 523

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

3

46

21

331

502

121

1 444

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

184

467

82

2 944

279

543

5 662

Götalands mellanbygder

107

583

73

3 170

470

640

7 329

Götalands norra slättbygder

198

226

75

5 860

411

772

8 761

Svealands slättbygder

622

221

180

7 138

777

1 373

11 195

Götalands skogsbygder

69

419

169

5 412

2 488

1 524

21 911

Mellersta Sveriges skogsb

103

119

74

2 511

1 248

601

7 272

Nedre Norrland

17

102

130

1 095

1 661

527

6 413

Övre Norrland

27

79

78

1 225

1 215

420

4 423

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

6

23

12

145

544

72

1 589

Stödområde 2a

21

77

92

1 260

1 136

455

4 567

Stödområde 2b

11

61

83

599

883

291

3 240

Stödområde 3

8

41

29

698

895

224

3 209

Stödområde 4a

65

59

59

1 588

565

405

4 621

Stödområde 4b

23

23

12

531

95

105

1 034

Stödområde 5a

8

206

74

1 898

1 497

743

11 942

Stödområde 5b

105

280

119

4 821

1 192

1 101

13 151

Stödområde 5c

67

115

40

2 087

269

426

4 377

Stödområde 5m

32

163

29

1 250

84

217

2 144

Övriga riket

984

1 181

316

14 850

1 389

2 381

24 621

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

21

155

60

571

4 931

168

11 263

5,1- 10,0

62

248

101

1 934

2 403

469

12 312

10,0- 20,0

129

387

148

3 927

952

871

13 837

20,1- 30,0

99

235

83

3 237

158

721

7 849

30,1- 50,0

157

303

129

5 400

64

1 180

9 612

50,1- 100,0

284

456

159

8 021

32

1 609

10 237

Över 100,0

554

415

173

5 536

9

1 350

5 840

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2002

1 306

2 199

853

28 626

8 549

6 368

70 950

2001

1 321

2 251

6 270

28 932

10 331

..

74 307

2000

1 329

2 426

5 680

28 739

10 832

..

76 798

1995

..

..

..

30 574

..

8 509

87 305