Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 0302

Åkerarealens användning 2003
Preliminära uppgifter i mars 2003
Use of arable land in the year 2003
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Spannmålsarealen ökar och oljeväxtarealen minskar.

Den totala åkerarealen i landet har uppskattats till 2 679 400 hektar år 2003, nästan lika stor som föregående år.

Den totala spannmålsarealen beräknas i år bli 1 149 500 ha, en ökning med drygt 1,8 % sedan förra året. Vetearealen beräknas öka medan korn- och havrearealerna beräknas minska. Spannmålsarealen utgör 43% av den totala åkerarealen.

Den totala arealen oljeväxter beräknas i år bli 60 800 ha, vilket är en minskning med 10% sedan förra året. Jämfört med 2001 är oljeväxtarealen 35 % större år 2003. Odlingen av oljeväxter är nu på ungefär samma nivå som under åren 1996 och 1997.

För vall och grönfoderväxter används i år 955 100 ha, vilket är 36% av den totala åkerarealen. Arealen vall och grönfoderväxter beräknas minska med 2 % sedan förra året.

De uppskattade siffrorna baseras i första hand på de arealer som jordbrukarna uppgett i sina ansökningar om stöd för 2003. Jordbrukarna har möjlighet att ändra grödfördelningen i sina stödansökningar t.o.m. den 15 juni vilket gör att den statistik som redovisas kan komma att förändras.