Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning 2003

JO 10 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Åkerarealens användning 2003. Areal baljväxter, grönfoder och vall per län, produktionsområde och stödområde. Hektar

2. Use of arable land 2003. Areas under leguminous plants, ley and green fodder per county, production area and support area. Hectare

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Grön- foder1

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 042

-

-

399

26 045

193

Uppsala

2 611

-

-

909

33 141

335

Södermanlands

2 368

-

-

487

34 904

674

Östergötlands

5 955

-

-

1 123

53 186

2 204

Jönköpings

129

-

-

1 817

61 191

13

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

52

-

-

614

34 244

2

Kalmar

1 040

-

768

1 593

62 913

47

Gotlands

1 041

-

-

1 062

35 546

61

Blekinge

184

-

-

241

13 408

7

Skåne

4 014

6 331

-

4 679

86 602

4 969

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 498

439

-

1 540

39 358

541

Västra Götalands

5 308

2 233

-

3 745

147 738

1 954

Värmlands

759

-

-

1 246

50 893

235

Örebro

800

-

-

442

26 900

593

Västmanlands

1 510

1

-

193

20 266

695

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

314

-

-

868

29 234

48

Gävleborgs

126

-

-

2 133

36 544

11

Västernorrlands

3

-

-

2 613

33 596

7

Jämtlands

1

-

-

2 865

32 213

-

Västerbottens

-

-

-

2 291

40 992

18

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

1

-

-

950

22 375

0

Region obestämd

82

37

-

104

1 920

29

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 501

5 868

-

1 889

36 552

4 123

Götalands mellanbygder

3 659

588

768

4 497

109 198

1 092

Götalands norra slättbygder

9 736

2 228

-

2 046

82 628

3 809

Svealands slättbygder

8 804

1

-

2 515

147 119

2 654

Götalands skogsbygder

1 899

319

-

7 559

286 071

662

Mellersta Sveriges skogsb

1 121

-

-

2 191

90 602

233

Nedre Norrland

35

-

-

7 284

100 142

15

Övre Norrland

1

-

-

3 826

68 977

18

Region obestämd

82

37

-

104

1 920

29

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

0

-

-

1 461

18 947

-

Stödområde 2a

2

-

-

4 857

78 180

18

Stödområde 2b

17

-

-

4 172

50 733

8

Stödområde 3

64

-

-

1 202

38 485

11

Stödområde 4a

628

-

-

1 392

61 848

166

Stödområde 4b

577

-

-

219

15 269

170

Stödområde 5a

290

-

26

3 620

151 507

25

Stödområde 5b

2 011

142

191

4 523

176 068

306

Stödområde 5c

846

-

10

1 436

68 689

112

Stödområde 5m

1 525

13

540

850

30 230

205

Övriga riket

22 797

8 848

-

8 076

231 330

11 587

Region obestämd

82

37

-

104

1 920

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

28 838

9 040

768

31 913

923 207

12 636

2002

31 959

8 909

717

32 387

941 023

12 439

2001

29 928

8 862

756

26 416

929 627

10 282


1)    Inkl. Majs.