Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning 2003

JO 10 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Åkerarealens användning 2003. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter per län, produktionsområde och stödområde. Hektar

3. Use of arable land 2003. Areas under potatoes, sugar beets and oleiferous plants per county, production area and support area. Hectare

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

 

Vårrybs

 

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

112

0

-

232

1 944

150

538

2 864

277

Uppsala

283

-

-

209

3 783

311

681

4 984

500

Södermanlands

104

5

-

406

2 380

243

652

3 682

164

Östergötlands

1 683

4

3

3 067

2 488

70

540

6 165

1 425

Jönköpings

341

-

-

139

66

-

27

231

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

171

9

-

47

24

5

40

116

-

Kalmar

505

791

1 558

411

280

5

39

735

99

Gotlands

816

 

3 898

125

801

1

156

1 084

77

Blekinge

111

2 774

962

135

95

-

-

230

1

Skåne

6 789

4 799

42 897

14 446

2 934

53

36

17 469

194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 024

28

706

944

855

4

252

2 055

31

Västra Götalands

3 552

157

-

6 200

4 764

108

1 889

12 960

513

Värmlands

603

8

-

12

599

83

463

1 156

39

Örebro

703

6

-

361

1 610

154

500

2 626

116

Västmanlands

116

-

-

4

2 939

119

638

3 701

128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

739

0

-

-

14

5

384

403

28

Gävleborgs

324

-

-

-

1

4

168

174

-

Västernorrlands

238

-

-

0

2

1

2

5

-

Jämtlands

191

0

-

-

-

-

-

0

-

Västerbottens

477

2

-

-

1

-

-

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

785

-

1

0

-

-

8

8

-

Region obestämd

86

5

66

29

61

-

18

107

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6 569

708

35 460

11 839

2 432

8

188

14 467

165

Götalands mellanbygder

4 233

7 115

14 215

3 618

1 969

26

156

5 769

209

Götalands norra slättbygder

4 583

154

3

8 752

6 398

152

2 014

17 316

1 806

Svealands slättbygder

1 545

18

-

1 184

12 879

973

3 180

18 216

1 194

Götalands skogsbygder

1 446

583

346

1 148

1 158

45

527

2 878

60

Mellersta Sveriges skogsb

867

1

-

198

741

110

908

1 958

160

Nedre Norrland

1 137

1

-

0

2

2

32

37

-

Övre Norrland

1 285

2

1

0

1

-

8

9

-

Region obestämd

86

5

66

29

61

-

18

107

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

233

0

-

-

0

-

2

2

-

Stödområde 2a

1 206

2

1

1

1

-

8

9

-

Stödområde 2b

441

0

-

-

2

2

-

4

-

Stödområde 3

617

0

-

-

5

-

88

93

1

Stödområde 4a

540

0

-

2

150

22

804

979

44

Stödområde 4b

380

8

-

12

480

77

186

756

28

Stödområde 5a

388

59

10

66

123

3

131

323

34

Stödområde 5b

1 615

44

907

589

1 587

205

572

2 953

119

Stödområde 5c

225

568

138

297

788

100

316

1 501

111

Stödområde 5m

741

191

3 888

212

961

32

242

1 447

106

Övriga riket

15 279

7 709

45 081

25 560

21 483

876

4 663

52 583

3 150

Region obestämd

86

5

66

29

61

-

18

107

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

21 752

8 587

50 091

26 768

25 642

1 317

7 031

60 758

3 600

2002

23 142

8 589

54 820

31 219

21 943

1 899

12 408

67 469

3 191

2001

23 776

8 460

54 834

19 900

13 591

857

10 425

44 774

4 437