Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Åkerarealens användning 2003

JO 10 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

4. Åkerarealens användning 2003. Areal träda m.m. samt hela åkerarealen per län, produktionsområde och stödområde. Hektar

4. Use of arable land 2003. Areas under bare fallow etc. and the whole area of arable land per county, production area and support area. Hectare

Område

Energiskog

Trädgårds­växter

Andra växtslag

Träda

Annan
obrukad
åker

Ospecifi­cerad åkermark1

Total
åkerareal

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

648

105

46

12 158

683

2 243

83 996

Uppsala

2 075

73

114

20 378

622

1 429

149 978

Södermanlands

1 977

85

189

19 491

575

1 312

128 592

Östergötlands

1 375

511

86

28 466

701

1 659

206 692

Jönköpings

0

124

34

3 867

311

2 741

91 564

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

38

34

7

2 202

149

1 928

51 144

Kalmar

109

949

31

10 548

418

1 585

125 679

Gotlands

11

652

41

6 714

288

947

85 747

Blekinge

23

600

8

2 225

93

1 099

32 845

Skåne

2 502

4 441

573

30 880

1 137

6 240

455 782

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

114

684

69

9 348

284

2 435

114 457

Västra Götalands

816

908

236

53 918

1 538

12 118

472 596

Värmlands

381

129

22

12 013

632

7 810

111 688

Örebro

2 116

162

79

14 434

500

1 511

106 502

Västmanlands

1 480

65

94

20 929

494

1 161

122 611

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

320

131

74

5 471

353

2 437

61 237

Gävleborgs

85

45

55

3 965

313

3 916

68 847

Västernorrlands

25

78

57

2 386

301

4 851

51 006

Jämtlands

-

94

31

902

134

3 091

42 254

Västerbottens

147

31

87

6 555

480

3 865

70 851

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

10

201

15

2 479

394

4 031

37 116

Region obestämd

23

20

9

729

66

2 495

8 225

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 167

3 321

482

23 439

867

2 557

335 547

Götalands mellanbygder

1 196

3 603

188

26 034

910

4 193

319 640

Götalands norra slättbygder

1 727

1 104

224

57 865

1 153

4 838

445 975

Svealands slättbygder

8 233

553

499

90 505

3 064

7 564

613 909

Götalands skogsbygder

769

840

182

34 764

1 763

17 969

490 840

Mellersta Sveriges skogsb

964

227

134

21 474

937

10 500

194 796

Nedre Norrland

39

221

120

6 127

815

12 221

155 417

Övre Norrland

157

232

119

9 119

890

8 567

115 058

Region obestämd

23

20

9

729

66

2 495

8 225

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

7

86

21

940

211

3 298

26 140

Stödområde 2a

150

189

128

9 122

810

8 359

126 282

Stödområde 2b

25

163

67

3 242

461

6 959

79 350

Stödområde 3

30

40

30

4 204

337

7 618

71 943

Stödområde 4a

634

151

130

12 767

612

4 309

122 469

Stödområde 4b

298

98

7

6 216

317

807

45 714

Stödområde 5a

37

207

55

10 205

872

10 272

218 711

Stödområde 5b

780

692

165

35 393

1 449

9 415

358 233

Stödområde 5c

764

299

44

18 413

589

2 537

147 063

Stödområde 5m

410

950

59

11 690

445

771

98 209

Övriga riket

11 116

7 228

1 243

157 136

4 295

14 063

1 377 069

Region obestämd

23

20

9

729

66

2 495

8 225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

14 275

10 121

1 956

270 056

10 465

70 903

2 679 408

2002

14 621

10 127

2 043

268 543

10 231

60 462

2 679 941

2001 2

14 949

10 191

11 353

266 193

.. 2

75 094

2 694 184


1)    Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.

2)    För 2001 inkluderas arealer obrukad åker i andra växtslag.