Gå till nästa tabell

 

6b. Antal företag med odling av spannmål 2003.

6b. Number of holdings with cultivation of cereals 2003.

Uppgifter för