Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2003.

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder 2003.

Område
Storleksgrupp åker

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna  bönor

 

Grön-  foder

 

Slåtter- och betesvall

 

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

81

-

-

44

1 334

5

Uppsala

262

-

-

95

1 872

12

Södermanlands

170

-

-

56

1 574

39

Östergötlands

507

-

-

173

2 739

146

Jönköpings

23

-

-

468

3 431

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

17

-

-

185

2 231

..

Kalmar

127

-

76

236

2 919

6

Gotlands

172

-

-

172

1 417

9

Blekinge

14

-

-

74

1 101

..

Skåne

407

396

-

733

6 560

287

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

213

45

-

253

2 745

43

Västra Götalands

600

150

-

595

10 071

126

Värmlands

82

-

-

195

2 547

20

Örebro

96

-

-

81

1 740

49

Västmanlands

173

-

-

30

1 438

47

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

44

-

-

188

1 645

5

Gävleborgs

31

-

-

346

1 865

6

Västernorrlands

3

-

-

528

1 444

4

Jämtlands

..

-

-

485

1 241

 

Västerbottens

-

-

-

405

1 610

6

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

..

-

-

165

854

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

379

377

-

264

3 562

260

Götalands mellanbygder

452

45

76

612

5 726

68

Götalands norra slättbygder

912

150

-

246

5 364

241

Svealands slättbygder

810

 

-

294

8 005

163

Götalands skogsbygder

307

23

-

1 707

18 042

56

Mellersta Sveriges skogsb

155

-

-

381

5 284

25

Nedre Norrland

19

-

-

1 305

4 331

8

Övre Norrland

..

-

-

701

2 786

7

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

1

-

-

328

992

-

Stödområde 2a

2

-

-

814

3 014

7

Stödområde 2b

8

-

-

748

2 160

5

Stödområde 3

20

-

-

264

2 002

5

Stödområde 4a

97

-

-

220

3 654

16

Stödområde 4b

48

-

-

29

746

14

Stödområde 5a

77

-

4

976

10 047

6

Stödområde 5b

344

11

21

838

10 534

33

Stödområde 5c

127

-

..

215

3 593

11

Stödområde 5m

211

..

50

123

1 610

19

Övriga riket

2 107

582

-

1 005

16 003

706

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

  2,1-     5,0

34

-

-

191

5 600

3

  5,1-   10,0

82

5

-

458

8 364

5

10,0-   20,0

209

10

..

945

10 325

18

20,1-   30,0

227

12

5

712

6 086

21

30,1-   50,0

406

49

16

1 051

7 565

54

50,1- 100,0

883

165

31

1 363

8 575

202

Över 100,0

1 181

350

22

751

5 204

511

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

3 022

591

76

5 471

51 719

814

2002

3 402

554

79

5 585

52 773

817

2001

3 415

581

91

4 955

53 701

765