Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2003.

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2003.

Område
Storleksgrupp åker

Matpotatis

 

 

Potatis för stärkelse

 

Sockerbetor

 

Höstraps

 

 

Vårraps

 

 

Höstrybs

 

 

Vårrybs

 

 

Totalt med raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

110

..

-

14

108

15

44

163

17

Uppsala

141

-

-

5

239

24

63

317

42

Södermanlands

86

-

-

18

138

9

49

202

10

Östergötlands

208

-

..

210

202

8

62

450

106

Jönköpings

319

-

-

15

7

-

3

24

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

204

4

-

4

4

..

7

17

 

Kalmar

213

67

108

36

39

..

..

74

17

Gotlands

121

-

353

15

112

..

22

142

17

Blekinge

126

219

124

13

18

-

-

29

..

Skåne

769

349

3 079

1 029

279

7

12

1 247

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

437

3

165

98

101

..

40

226

4

Västra Götalands

957

19

-

482

411

11

224

1 019

44

Värmlands

142

..

-

..

35

6

44

85

10

Örebro

195

..

-

20

133

11

49

202

23

Västmanlands

68

-

-

..

178

6

61

238

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

237

..

-

-

..

..

47

48

4

Gävleborgs

240

-

-

-

..

..

19

22

-

Västernorrlands

280

-

-

..

..

-

..

4

-

Jämtlands

182

3

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

162

..

-

-

3

-

-

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

117

-

-

..

-

-

..

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

756

98

2 423

818

241

3

33

1 029

15

Götalands mellanbygder

620

491

1 425

331

237

6

25

568

36

Götalands norra slättbygder

504

18

..

649

548

16

239

1 319

137

Svealands slättbygder

545

3

-

56

811

66

289

1 160

107

Götalands skogsbygder

1 435

74

59

117

129

6

66

306

17

Mellersta Sveriges skogsb

411

..

-

13

43

10

97

156

17

Nedre Norrland

745

4

-

..

..

-

5

8

-

Övre Norrland

325

..

-

..

3

-

..

6

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

143

..

-

-

..

-

..

-

..

Stödområde 2a

353

..

-

..

..

-

..

-

6

Stödområde 2b

383

..

-

-

..

-

-

-

2

Stödområde 3

240

..

-

-

..

-

11

..

12

Stödområde 4a

261

-

-

-

6

7

85

9

95

Stödområde 4b

47

..

-

..

33

4

21

5

58

Stödområde 5a

936

18

..

10

17

..

16

8

42

Stödområde 5b

781

10

122

67

154

25

68

29

301

Stödområde 5c

167

69

24

38

67

10

39

13

144

Stödområde 5m

138

18

324

22

107

3

31

20

153

Övriga riket

1 903

566

3 386

1 834

1 630

57

484

245

3 732

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2,1-     5,0

283

..

11

8

12

..

5

26

5

  5,1-   10,0

663

13

58

35

11

..

12

58

13

10,0-   20,0

1 019

46

318

119

91

4

56

266

32

20,1-   30,0

656

67

356

119

111

7

66

294

18

30,1-   50,0

874

134

738

264

233

22

121

623

42

50,1- 100,0

1 005

194

1 192

547

605

31

219

1 329

60

Över 100,0

806

213

1 156

871

946

40

272

1 915

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

5 306

669

3 829

1 963

2 009

107

751

4 511

328

2002

5 671

716

4 072

2 470

1 761

195

1 094

5 143

330

2001

5 842

738

4 213

1 763

1 224

107

982

3 873

510