Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2003

JO 10 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med betesmark 2003.

5b. Number of holdings with pasture and meadow 2003.

Område

Betesmark

Slåtteräng

Skogs-bete

Fäbodbete

Alvarbete

Outnyttjad betes-mark

Ospecificerad betesmark

Totalt med betesmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

907

19

110

-

-

80

119

1 063

Uppsala

1 394

49

145

-

-

145

91

1 550

Södermanlands

1 155

48

72

-

-

118

72

1 268

Östergötlands

2 293

65

151

-

-

155

103

2 424

Jönköpings

3 169

119

41

-

-

183

235

3 428

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 003

153

29

-

-

92

165

2 184

Kalmar

2 562

220

124

-

143

295

133

2 741

Gotlands

1 041

104

314

-

88

178

58

1 187

Blekinge

929

27

25

-

-

42

91

1 034

Skåne

4 316

197

118

-

-

250

451

4 911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 043

41

43

-

-

121

142

2 220

Västra Götalands

6 905

167

167

-

-

731

877

8 083

Värmlands

1 087

30

24

3

-

123

575

1 719

Örebro

1 025

38

32

-

-

97

123

1 212

Västmanlands

821

44

35

-

-

68

61

943

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

826

62

17

70

-

86

230

1 131

Gävleborgs

888

43

52

20

-

102

320

1 291

Västernorrlands

640

36

35

4

-

81

437

1 131

Jämtlands

737

52

33

60

-

40

286

1 070

Västerbottens

367

31

54

3

-

43

370

785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

295

53

19

-

-

21

353

695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 878

82

29

-

-

124

164

2 131

Götalands mellanbygder

4 255

368

434

-

231

468

302

4 751

Götalands norra slättbygder

3 603

89

146

-

-

346

245

4 014

Svealands slättbygder

5 083

179

384

-

-

512

451

5 799

Götalands skogsbygder

15 265

536

374

-

-

1 040

1 440

16 943

Mellersta Sveriges skogsb

2 763

105

91

7

-

269

811

3 716

Nedre Norrland

2 188

116

103

83

-

229

1 071

3 428

Övre Norrland

868

122

85

72

-

71

808

1 812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

479

89

47

59

-

23

368

931

Stödområde 2a

1 039

71

62

53

-

98

712

1 852

Stödområde 2b

981

52

55

15

-

110

583

1 647

Stödområde 3

1 030

41

35

32

-

117

604

1 701

Stödområde 4a

1 555

79

40

4

-

175

367

2 027

Stödområde 4b

337

5

5

-

-

49

58

418

Stödområde 5a

8 839

433

234

-

41

616

848

9 807

Stödområde 5b

8 440

362

433

-

62

784

691

9 383

Stödområde 5c

2 894

69

188

-

51

228

152

3 103

Stödområde 5m

1 059

65

149

-

82

96

57

1 196

Övriga riket

10 141

339

412

-

-

786

852

11 457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

3 357

277

112

19

9

114

2 942

6 441

5,1- 10,0

5 110

291

197

28

8

279

1 578

6 930

10,0- 20,0

6 511

260

265

31

21

455

554

7 360

20,1- 30,0

4 251

178

197

24

23

354

94

4 529

30,1- 50,0

5 568

195

290

34

39

553

70

5 805

50,1- 100,0

6 411

236

380

17

83

770

31

6 648

Över 100,0

3 800

152

198

7

48

517

23

3 945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

35 008

1 589

1 639

160

231

3 042

5 292

41 658

2002

35 419

1 572

1 717

158

232

2 460

3 437

40 137