Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2003

JO 10 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2003. Hektar

2a. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2003. Hectare

Område
Storleksgrupp åker

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Grön- foder1

 

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 049

-

-

355

27 070

172

Uppsala

2 627

-

-

816

33 301

225

Södermanlands

2 332

-

-

476

34 948

634

Östergötlands

6 093

-

-

1 176

53 685

2 119

Jönköpings

132

-

-

1 798

62 022

12

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

51

-

-

584

34 399

3

Kalmar

1 076

-

767

1 522

63 460

46

Gotlands

1 057

-

-

1 079

35 743

61

Blekinge

131

-

-

257

13 624

5

Skåne

3 890

6 368

-

4 784

87 099

4 936

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 425

454

-

1 592

40 117

520

Västra Götalands

5 473

2 298

-

3 909

151 254

1 945

Värmlands

735

-

-

1 208

52 233

230

Örebro

788

-

-

441

26 881

613

Västmanlands

1 620

-

-

184

20 509

700

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

313

-

-

790

29 264

48

Gävleborgs

146

-

-

2 148

37 340

7

Västernorrlands

2

-

-

2 591

34 085

8

Jämtlands

1

-

-

2 806

32 622

-

Västerbottens

-

-

-

2 286

41 156

21

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

0

-

-

946

22 470

0

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 479

5 916

-

1 958

36 915

4 091

Götalands mellanbygder

3 509

601

767

4 614

110 015

1 075

Götalands norra slättbygder

10 111

2 298

-

2 280

83 884

3 725

Svealands slättbygder

8 880

-

-

2 389

148 694

2 483

Götalands skogsbygder

1 810

305

-

7 422

290 322

648

Mellersta Sveriges skogsb

1 120

-

-

2 121

92 344

249

Nedre Norrland

32

-

-

7 205

101 880

14

Övre Norrland

0

-

-

3 760

69 227

21

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

0

-

-

1 370

19 022

-

Stödområde 2a

2

-

-

4 884

78 966

21

Stödområde 2b

13

-

-

4 120

51 497

9

Stödområde 3

60

-

-

1 175

39 351

9

Stödområde 4a

643

-

-

1 334

62 887

178

Stödområde 4b

542

-

-

220

15 398

171

Stödområde 5a

274

-

26

3 486

153 850

18

Stödområde 5b

2 003

128

193

4 524

178 314

309

Stödområde 5c

919

-

10

1 367

69 769

110

Stödområde 5m

1 501

13

538

839

30 429

203

Övriga riket

22 983

8 980

-

8 429

233 800

11 278

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

47

-

-

193

18 224

6

5,1- 10,0

231

21

-

712

49 836

8

10,0- 20,0

622

101

4

2 173

102 177

63

20,1- 30,0

925

108

25

2 345

90 146

89

30,1- 50,0

2 173

497

78

4 947

159 552

388

50,1- 100,0

6 373

1 794

216

10 340

268 045

1 880

Över 100,0

18 571

6 600

444

11 039

245 301

9 872

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2003

28 942

9 121

767

31 748

933 280

12 306

2002

31 959

8 909

717

32 387

941 023

12 439

2001

29 928

8 862

756

26 416

929 627

10 282


1)    Inkl. Majs.