Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksmarkens användning 2003

JO 10 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4a. Areal träda m.m. samt total åkermark 2003. Hektar

4a. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land 2003. Hectare

Område
Storleksgrupp åker

 

Energiskog

 

 

Trädgårds-
växter

 

Andra växtslag

 

Träda

 

 

Annan obrukad åkermark

Ospecificerad åkermark1

Summa åkermark

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

647

112

47

12 848

732

1 096

85 220

Uppsala

2 023

74

158

20 782

682

637

149 675

Södermanlands

1 949

87

155

19 718

598

575

127 767

Östergötlands

1 368

525

74

28 431

742

2 434

208 395

Jönköpings

-

148

38

4 038

341

1 605

91 416

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

38

34

9

2 229

170

989

50 433

Kalmar

109

984

41

10 679

458

1 245

126 120

Gotlands

10

697

46

6 840

304

653

85 970

Blekinge

24

615

8

2 318

111

512

32 517

Skåne

2 529

4 617

485

31 173

1 233

4 280

454 722

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

122

692

84

9 647

314

1 010

114 270

Västra Götalands

834

933

230

55 722

1 800

6 201

475 496

Värmlands

391

132

30

12 475

794

3 844

109 910

Örebro

2 168

153

111

14 506

557

985

106 405

Västmanlands

1 482

64

70

21 328

544

449

122 588

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

317

131

56

5 647

499

1 657

60 731

Gävleborgs

91

41

61

4 443

459

2 478

69 226

Västernorrlands

25

80

60

2 505

382

3 030

49 821

Jämtlands

-

88

31

1 037

157

1 909

41 538

Västerbottens

165

32

77

6 570

632

2 811

70 007

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

13

198

21

2 709

430

2 975

36 363

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 188

3 475

433

23 659

949

1 957

335 490

Götalands mellanbygder

1 211

3 732

167

26 424

962

2 935

320 172

Götalands norra slättbygder

1 738

1 149

211

58 666

1 250

1 973

448 404

Svealands slättbygder

8 218

556

509

92 328

3 300

3 689

614 144

Götalands skogsbygder

768

855

196

36 090

2 053

9 871

488 967

Mellersta Sveriges skogsb

962

228

137

22 379

1 232

6 948

194 394

Nedre Norrland

43

213

127

6 728

1 112

7 722

153 800

Övre Norrland

178

230

114

9 370

1 079

6 278

113 214

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

11

88

19

986

218

2 048

24 947

Stödområde 2a

167

188

122

9 456

1 058

5 924

125 072

Stödområde 2b

25

150

76

3 538

605

4 543

78 242

Stödområde 3

34

39

37

4 568

473

3 948

69 650

Stödområde 4a

633

154

118

13 409

801

2 502

122 856

Stödområde 4b

309

99

7

6 294

378

461

45 675

Stödområde 5a

41

199

63

10 803

1 023

5 391

216 653

Stödområde 5b

779

720

185

36 595

1 658

5 462

359 167

Stödområde 5c

763

303

41

18 812

646

2 870

149 188

Stödområde 5m

412

996

57

11 891

455

490

98 451

Övriga riket

11 130

7 502

1 168

159 292

4 621

7 736

1 378 687

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

87

160

30

724

141

11 021

33 984

5,1- 10,0

342

366

108

4 199

582

11 630

83 816

10,0- 20,0

988

713

186

14 631

1 140

7 690

190 616

20,1- 30,0

979

694

158

17 295

1 148

2 235

187 153

30,1- 50,0

1 779

1 247

157

35 625

1 760

2 731

361 728

50,1- 100,0

2 508

2 436

288

76 711

2 803

1 979

708 726

Över 100,0

7 624

4 821

965

126 460

4 362

4 088

1 102 564

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

14 306

10 437

1 893

275 644

11 936

41 374

2 668 586

2002

14 621

10 127

2 043

268 543

10 231

60 462

2 679 941

2001

14 949

10 191

11 353

266 193

..

75 094

2 694 184


1)    Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.