Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2003

JO 10 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med träda m.m. samt antal företag totalt 2003.

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and with arable land 2003

Område
Storleksgrupp åker

 

Energiskog

 

 

Trädgårdsväxter

 

Andra växtslag

 

Träda

 

 

Annan obrukad åker

Ospecificerad åkermark

 

Totalt med åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

60

62

25

970

231

119

1 666

Uppsala

149

48

41

1 722

344

91

2 538

Södermanlands

122

35

28

1 298

300

72

1 985

Östergötlands

107

113

15

2 258

453

103

3 416

Jönköpings

-

64

32

760

347

235

3 745

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

7

43

19

423

155

165

2 449

Kalmar

5

170

26

1 312

406

133

3 256

Gotlands

3

134

16

815

164

59

1 621

Blekinge

3

122

7

349

99

92

1 310

Skåne

292

591

94

3 580

867

451

8 812

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

14

191

43

1 366

251

142

3 382

Västra Götalands

124

271

130

6 798

1 349

878

13 861

Värmlands

26

46

23

1 292

355

575

3 448

Örebro

177

61

33

1 362

309

123

2 382

Västmanlands

119

21

37

1 580

326

61

2 119

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

43

44

30

755

217

230

2 106

Gävleborgs

15

35

59

698

275

320

2 471

Västernorrlands

7

27

45

437

234

437

1 953

Jämtlands

-

28

25

166

104

286

1 553

Västerbottens

25

32

41

920

304

370

2 251

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

3

50

13

355

139

353

1 299

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

182

475

75

2 920

610

164

5 422

Götalands mellanbygder

114

584

72

3 156

743

304

7 038

Götalands norra slättbygder

193

211

65

5 763

870

246

8 435

Svealands slättbygder

606

230

159

7 065

1 537

451

10 733

Götalands skogsbygder

72

414

165

5 701

1 740

1 440

20 645

Mellersta Sveriges skogsb

107

114

73

2 687

690

811

6 872

Nedre Norrland

11

88

116

1 160

611

1 071

5 722

Övre Norrland

28

83

60

1 289

457

808

3 958

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

6

24

8

167

82

368

1 400

Stödområde 2a

22

80

74

1 334

500

712

4 093

Stödområde 2b

7

50

66

616

344

583

2 883

Stödområde 3

6

38

40

761

276

604

2 886

Stödområde 4a

67

61

58

1 679

438

367

4 477

Stödområde 4b

23

22

7

524

128

58

980

Stödområde 5a

9

214

79

2 093

875

848

11 207

Stödområde 5b

107

271

124

4 963

1 263

692

12 509

Stödområde 5c

68

112

29

2 134

456

152

4 222

Stödområde 5m

35

155

23

1 232

256

57

2 077

Övriga riket

967

1 185

280

14 658

2 661

854

23 627

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

29

164

48

589

195

2 942

9 293

5,1- 10,0

62

239

88

1 943

533

1 578

11 315

10,0- 20,0

129

375

145

4 001

959

554

13 159

20,1- 30,0

107

236

84

3 347

801

94

7 603

30,1- 50,0

160

287

119

5 382

1 260

70

9 259

50,1- 100,0

258

454

137

8 021

1 836

33

10 112

Över 100,0

550

428

159

5 678

1 624

24

6 039

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

1 295

2 183

780

28 961

7 208

5 295

66 780

2002

1 306

2 199

853

28 626

6 368

8 549

70 950

2001

1 321

2 251

6 270

28 932

..

10 331

74 307