Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2004

JO 10 SM 0402 Korrigerad version 2004-05-06

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2004. Hektar

2. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2004. Hectare

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Grön- foder1

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 053

-

-

356

26 588

171

Uppsala

3 253

-

-

1 093

32 573

322

Södermanlands

2 437

-

-

471

35 283

673

Östergötlands

6 006

0

-

1 349

53 244

2 178

Jönköpings

138

-

-

1 986

61 806

15

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

51

-

-

765

34 884

2

Kalmar

1 015

4

750

1 818

63 187

62

Gotlands

1 160

1

-

1 311

36 283

57

Blekinge

64

-

-

316

13 798

5

Skåne

4 338

6 377

-

5 776

87 897

4 698

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 857

440

-

1 898

39 974

475

Västra Götalands

6 978

2 504

-

4 692

148 588

1 966

Värmlands

1 019

-

-

1 239

50 826

270

Örebro

919

-

-

538

26 311

515

Västmanlands

1 886

-

-

363

20 097

898

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

291

-

-

973

29 303

40

Gävleborgs

142

-

-

1 819

36 806

6

Västernorrlands

3

-

-

2 623

33 958

4

Jämtlands

4

-

-

2 694

32 712

2

Västerbottens

2

-

-

2 341

41 419

7

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

-

-

-

1 131

22 756

2

Region obestämd

68

25

-

94

2 232

64

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 981

5 906

-

2 477

37 858

3 949

Götalands mellanbygder

3 740

623

750

5 428

110 513

1 023

Götalands norra slättbygder

11 348

2 504

-

3 112

82 504

3 816

Svealands slättbygder

10 272

-

-

2 771

146 977

2 712

Götalands skogsbygder

2 028

292

-

8 516

289 137

563

Mellersta Sveriges skogsb

1 212

-

-

2 357

89 773

283

Nedre Norrland

29

-

-

6 909

101 536

8

Övre Norrland

3

-

-

3 981

69 996

11

Region obestämd

68

25

-

94

2 232

64

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

3

-

-

1 461

19 245

1

Stödområde 2a

1

-

-

5 000

79 247

11

Stödområde 2b

15

-

-

3 878

51 524

4

Stödområde 3

61

-

-

1 126

38 628

14

Stödområde 4a

792

-

-

1 467

61 213

173

Stödområde 4b

669

-

-

339

15 167

216

Stödområde 5a

324

-

24

3 895

153 093

13

Stödområde 5b

1 930

157

195

5 523

177 488

389

Stödområde 5c

807

0

8

1 542

69 395

128

Stödområde 5m

1 660

5

522

1 121

30 138

173

Övriga riket

26 353

9 164

-

10 199

233 157

11 243

Region obestämd

68

25

-

94

2 232

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

32 683

9 350

750

35 645

930 527

12 430

2003

28 949

9 121

767

31 762

934 782

12 307


1)    Inkl. Majs.