Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2004

JO 10 SM 0402 Korrigerad version 2004-05-06

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2004. Hektar

3. Areas under potatoes, sugar beets and oleiferous plants in 2004. Hectare

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

 

Vårrybs

 

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

113

-

-

636

2 587

257

317

3 797

246

Uppsala

324

0

-

505

5 344

312

642

6 804

471

Södermanlands

122

-

-

756

3 804

238

576

5 374

429

Östergötlands

1 868

-

4

5 850

2 872

58

389

9 167

2 783

Jönköpings

372

1

-

127

86

7

31

252

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

158

15

-

49

23

6

98

175

-

Kalmar

475

804

1 536

1 490

218

6

127

1 841

77

Gotlands

863

-

2 973

1 158

858

24

160

2 199

115

Blekinge

116

2 764

934

147

119

 

54

320

0

Skåne

7 309

4 885

41 441

18 753

2 804

16

63

21 636

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 020

33

690

1 173

746

9

234

2 162

39

Västra Götalands

3 724

150

-

7 266

8 534

119

2 108

18 027

890

Värmlands

606

0

-

32

896

68

1 168

2 165

38

Örebro

794

0

-

219

2 820

121

533

3 693

234

Västmanlands

115

-

-

44

4 573

77

1 014

5 708

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

779

-

-

4

30

1

574

609

43

Gävleborgs

350

0

-

-

-

-

268

268

4

Västernorrlands

228

0

-

1

2

-

9

11

-

Jämtlands

181

0

-

-

-

-

-

0

-

Västerbottens

467

0

-

-

0

-

-

0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

758

-

2

-

1

-

7

8

-

Region obestämd

80

6

88

78

13

-

9

99

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6 993

842

34 143

15 358

2 365

9

177

17 909

156

Götalands mellanbygder

4 405

7 042

13 141

6 855

1 743

35

193

8 825

264

Götalands norra slättbygder

4 870

149

4

12 395

9 736

118

2 055

24 305

3 397

Svealands slättbygder

1 666

1

-

2 170

19 582

1 038

3 877

26 668

1 445

Götalands skogsbygder

1 477

618

291

1 173

1 743

70

773

3 759

71

Mellersta Sveriges skogsb

925

0

-

258

1 145

48

1 242

2 691

363

Nedre Norrland

1 159

0

-

1

2

-

47

49

4

Övre Norrland

1 245

0

2

1

1

-

7

9

-

Region obestämd

80

6

88

78

13

-

9

99

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

232

0

-

-

0

-

9

9

-

Stödområde 2a

1 159

-

2

1

1

-

7

10

-

Stödområde 2b

448

0

-

0

2

-

-

2

4

Stödområde 3

619

-

-

-

23

1

218

241

0

Stödområde 4a

593

0

-

3

244

27

1 248

1 522

61

Stödområde 4b

382

-

-

32

709

45

644

1 430

20

Stödområde 5a

402

59

4

92

177

1

278

547

89

Stödområde 5b

1 621

70

759

940

2 599

105

712

4 357

168

Stödområde 5c

243

578

106

356

892

116

392

1 756

148

Stödområde 5m

767

171

3 073

1 201

1 309

38

282

2 831

232

Övriga riket

16 276

7 773

43 637

35 585

30 360

987

4 580

71 512

4 978

Region obestämd

80

6

88

78

13

-

9

99

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

22 820

8 659

47 670

38 288

36 329

1 319

8 379

84 315

5 702

2003

21 932

8 619

50 103

23 355

26 673

817

7 734

58 579

3 729