Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2004

JO 10 SM 0402 Korrigerad version 2004-05-06

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Areal träda m.m. samt hela åkerarealen 2004. Hektar

4. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land in 2004. Hectare

Område

Energiskog

Trädgårds­växter

Andra växtslag

Träda

Annan
obrukad
åker

Total
åkerareal

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

620

110

68

12 130

743

82 679

Uppsala

1 985

72

153

19 682

533

148 261

Södermanlands

1 895

212

30

19 849

697

127 809

Östergötlands

1 360

582

152

28 301

779

205 745

Jönköpings

1

136

21

3 872

318

89 642

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

38

32

31

2 065

191

49 901

Kalmar

110

1 002

20

9 813

485

123 984

Gotlands

17

683

37

5 816

211

85 243

Blekinge

24

633

18

1 993

88

31 952

Skåne

2 475

5 051

525

27 674

1 309

449 189

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

96

804

57

8 516

277

112 924

Västra Götalands

811

1 048

269

54 479

1 813

466 029

Värmlands

377

156

37

12 296

578

105 115

Örebro

2 155

135

87

15 170

641

105 181

Västmanlands

1 423

64

151

21 571

608

121 733

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

329

158

58

5 522

541

59 398

Gävleborgs

94

42

55

4 567

521

66 699

Västernorrlands

25

75

45

2 323

407

46 476

Jämtlands

-

97

19

1 134

230

40 011

Västerbottens

188

29

92

6 595

797

68 019

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

85

230

18

2 410

572

34 233

Region obestämd

37

132

25

666

442

5 735

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 133

3 769

439

20 634

901

332 097

Götalands mellanbygder

1 195

3 956

162

23 066

952

315 797

Götalands norra slättbygder

1 713

1 273

317

57 828

1 226

444 438

Svealands slättbygder

8 012

683

461

91 064

3 283

607 874

Götalands skogsbygder

762

930

199

35 063

2 078

478 624

Mellersta Sveriges skogsb

973

263

154

22 465

1 247

186 348

Nedre Norrland

47

215

95

6 542

1 236

146 181

Övre Norrland

273

260

118

9 117

1 414

108 864

Region obestämd

37

132

25

666

442

5 735

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

87

99

7

1 098

333

23 604

Stödområde 2a

187

215

128

9 256

1 322

120 456

Stödområde 2b

25

143

57

3 278

661

73 660

Stödområde 3

39

33

45

4 400

476

65 559

Stödområde 4a

644

198

112

13 370

798

119 272

Stödområde 4b

299

110

13

6 258

253

45 177

Stödområde 5a

46

208

50

10 512

1 024

210 931

Stödområde 5b

783

708

238

35 384

1 674

352 839

Stödområde 5c

726

399

30

18 609

752

145 666

Stödområde 5m

386

993

33

11 409

399

97 300

Övriga riket

10 887

8 245

1 230

152 204

4 645

1 365 759

Region obestämd

37

132

25

666

442

5 735

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

14 144

11 481

1 969

266 443

12 779

2 625 958

2003

14 318

10 481

1 900

275 694

11 966

2 629 321