Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2004

JO 10 SM 0402 Korrigerad version 2004-05-06

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5. Areal betesmark 2004. Hektar

5. Areas under pasture and meadow 2004. Hectare

Område

Betesmark

Slåtteräng

Skogs-bete

Fäbodbete

Alvarbete

Outnyttjad betes-mark

Summa betesmark

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

13 180

106

914

-

-

431

14 631

Uppsala

19 047

226

1 466

-

-

827

21 567

Södermanlands

19 810

368

581

-

-

700

21 459

Östergötlands

49 570

203

1 521

-

-

937

52 232

Jönköpings

43 586

171

213

-

-

593

44 563

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

23 948

240

160

-

-

392

24 740

Kalmar

55 504

789

2 180

-

19 452

2 860

80 785

Gotlands

19 737

397

4 894

-

3 277

2 369

30 674

Blekinge

13 907

66

266

-

-

126

14 366

Skåne

60 927

1 513

389

-

-

697

63 526

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

18 038

108

123

-

-

409

18 678

Västra Götalands

66 866

499

739

-

-

2 099

70 204

Värmlands

6 974

135

135

109

-

369

7 723

Örebro

9 958

160

128

-

-

496

10 743

Västmanlands

9 342

533

172

-

-

276

10 323

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

5 834

586

86

8 246

-

456

15 209

Gävleborgs

4 844

214

192

1 218

-

375

6 844

Västernorrlands

2 599

116

134

327

-

145

3 320

Jämtlands

4 847

168

535

6 036

-

128

11 713

Västerbottens

1 476

154

615

254

-

218

2 718

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

1 802

443

144

-

-

102

2 491

Region obestämd

10 015

237

2 030

-

-

3 002

15 284

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19 283

739

74

-

-

317

20 413

Götalands mellanbygder

82 978

1 675

6 150

-

22 729

4 899

118 430

Götalands norra slättbygder

48 301

354

874

-

-

1 481

51 010

Svealands slättbygder

68 381

1 327

3 256

-

-

2 746

75 710

Götalands skogsbygder

193 132

1 150

3 251

-

-

3 568

201 102

Mellersta Sveriges skogsb

22 531

419

349

313

-

901

24 514

Nedre Norrland

12 500

825

456

7 662

-

734

22 176

Övre Norrland

4 692

708

1 175

8 216

-

359

15 150

Region obestämd

10 015

237

2 030

-

-

3 002

15 284

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

3 196

607

955

5 637

-

126

10 522

Stödområde 2a

5 433

295

383

6 244

-

389

12 745

Stödområde 2b

4 650

152

214

1 399

-

322

6 737

Stödområde 3

6 448

572

110

2 854

-

370

10 354

Stödområde 4a

8 862

264

150

56

-

566

9 899

Stödområde 4b

2 863

15

78

-

-

206

3 162

Stödområde 5a

115 109

933

3 678

-

1 957

3 066

124 742

Stödområde 5b

113 603

1 464

5 486

-

3 403

4 841

128 797

Stödområde 5c

46 289

223

1 278

-

4 656

1 070

53 516

Stödområde 5m

13 544

398

1 341

-

12 713

759

28 755

Övriga riket

131 799

2 274

1 914

-

-

3 291

139 278

Region obestämd

10 015

237

2 030

-

-

3 002

15 284

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2004

461 812

7 434

17 616

16 191

22 729

18 008

543 790

2003

441 908

6 558

15 181

16 085

22 704

10 473

512 910