Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 0501

Jordbruksmarkens användning 2004
Definitiva uppgifter
Use of agricultural land 2004
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Spannmålsarealen minskade medan oljeväxtarealen ökade 2004

Den totala arealen åkermark i landet har uppskattats till 2 660 600 hektar år 2004. Det är en minskning med nästan 8 000 hektar jämfört med år 2003.

Spannmålsarealen har beräknats till 1 125 700 hektar år 2004, en minskning med ca 2,5 % jämfört med föregående år. Det är främst arealen havre som har minskat medan arealen vårkorn har ökat. Spannmålsarealen utgjorde 42 % av den totala åkerarealen.

Arealen oljeväxter har beräknats till 83 800 hektar år 2004, vilket var 43 % högre än 2003 och 24 % högre än 2002.

Vall och grönfoderväxter odlades på 970 500 hektar under 2004, en liten ökning med 0,6 % jämfört med 2003. Arealen vall och grönfoderväxter utgjorde 36 % av den totala åkerarealen.

Betesmarksarealen beräknas till 523 400 hektar

Den totala arealen betesmark har beräknats till 523 400 hektar år 2004, vilket är en ökning med 27 000 hektar jämfört med år 2003. I betesmark ingår alvarbete, skogsbete, fäbodbete och slåtteräng med sammanlagt ca 12 % av all betesmark.

Antalet jordbruksföretag minskar inte lika mycket som tidigare år

Antalet jordbruksföretag med mer än 2,0 hektar åkermark har uppskattats till 65 801 år 2004, en minskning med 979 företag jämfört med 2003. Minskningen är dock inte lika stor som tidigare år.