Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2004

JO 10 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med betesmark 2004.1

5b. Number of holdings with pasture and meadow 2004.

Område
Storleksgrupp åker

Betesmark

Slåtteräng

Skogs-bete

Fäbodbete

Alvarbete

Outnyttjad betes-mark

Ospecificerad betesmark

Totalt med betesmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

962

19

114

-

-

99

31

1 037

Uppsala

1 457

50

161

-

-

225

38

1 593

Södermanlands

1 233

49

75

-

-

157

15

1 292

Östergötlands

2 407

66

166

-

-

262

44

2 511

Jönköpings

3 180

116

31

-

-

225

87

3 292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 025

150

32

-

-

147

59

2 105

Kalmar

2 613

226

135

-

152

522

44

2 738

Gotlands

1 076

101

365

-

100

230

22

1 192

Blekinge

961

25

27

-

-

60

24

1 001

Skåne

4 463

199

119

-

-

323

85

4 710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 116

47

43

-

-

148

45

2 209

Västra Götalands

7 180

178

176

-

-

939

280

7 843

Värmlands

1 103

34

25

3

-

161

159

1 338

Örebro

1 065

37

35

-

-

179

23

1 195

Västmanlands

896

50

38

-

-

103

19

1 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

842

59

17

71

-

134

69

1 000

Gävleborgs

897

53

48

19

-

135

76

1 075

Västernorrlands

628

34

34

5

-

80

125

808

Jämtlands

748

55

43

70

-

56

93

898

Västerbottens

385

34

57

3

-

69

72

511

Norrbottens

311

46

18

-

-

30

71

424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 988

85

33

-

-

160

20

2 120

Götalands mellanbygder

4 388

368

485

-

252

686

64

4 676

Götalands norra slättbygder

3 887

92

163

-

-

532

75

4 210

Svealands slättbygder

5 392

187

406

-

-

760

117

5 874

Götalands skogsbygder

15 495

547

382

-

-

1 379

498

16 279

Mellersta Sveriges skogsbygder

2 795

110

96

7

-

364

240

3 231

Nedre Norrland

2 208

122

109

91

-

293

288

2 696

Övre Norrland

904

119

90

75

-

114

179

1 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

481

87

44

63

-

42

97

668

Stödområde 2a

1 087

73

76

64

-

130

142

1 332

Stödområde 2b

975

50

55

16

-

137

172

1 243

Stödområde 3

1 062

53

33

28

-

157

183

1 336

Stödområde 4a

1 556

77

39

4

-

222

83

1 761

Stödområde 4b

352

5

4

-

-

69

13

398

Stödområde 5a

8 928

429

242

-

42

850

317

9 392

Stödområde 5b

8 606

387

467

-

72

1 060

221

9 127

Stödområde 5c

2 962

76

199

-

54

313

45

3 095

Stödområde 5m

1 100

65

185

-

89

158

15

1 232

Övriga riket

10 885

338

443

-

-

1 190

193

11 707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

3 635

286

119

14

7

186

880

4 686

5,1- 10,0

5 343

287

217

31

10

397

442

6 072

10,1- 20,0

6 636

275

285

39

20

631

126

7 129

20,1- 30,0

4 262

162

208

19

24

487

15

4 487

30,1- 50,0

5 576

203

303

37

45

711

11

5 824

50,1- 100,0

6 530

235

385

23

93

1 016

4

6 780

Över 100,0

4 142

171

239

8

53

834

3

4 346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

36 124

1 619

1 756

171

252

4 262

1 481

39 324

2003

35 008

1 589

1 639

160

231

3 042

5 292

41 658

2002

35 419

1 572

1 717

158

232

2 460

3 437

40 137


1)      För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.