Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Jordbruksmarkens användning 2004

JO 10 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gif
Tabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

6. Data på kommunnivå (tabell)

6. Figures for all municipalities (annex)

 

Data på kommunnivå återfinns som en bilaga till detta Statistiska Meddelande. Data finns i en speciell Excelfil som kan öppnas via denna länk: Kommundata

 

Figures for all municipalities are available as an annex to this Statistical Report. Data is available in a special Excel file, which can be opened via this link: Figures for municipalities