Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2004

JO 10 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2004. Hektar

2a. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2004. Hectare

Område
Storleksgrupp åker

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Grön- foder1

 

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 157

-

-

317

27 277

170

Uppsala

3 247

-

-

1 130

32 577

318

Södermanlands

2 483

-

-

481

35 299

653

Östergötlands

6 083

-

-

1 371

53 357

2 154

Jönköpings

114

-

-

2 066

61 923

15

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

50

-

-

714

34 945

2

Kalmar

1 040

-

767

1 823

63 760

62

Gotlands

1 163

1

-

1 318

36 280

57

Blekinge

64

-

-

303

13 665

5

Skåne

4 373

6 372

-

5 796

88 966

4 685

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 887

421

-

1 923

40 470

474

Västra Götalands

7 115

2 524

-

4 799

150 625

2 029

Värmlands

1 009

-

-

1 205

51 326

262

Örebro

904

-

-

578

26 667

505

Västmanlands

1 998

-

-

433

20 126

873

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

302

-

-

947

29 363

40

Gävleborgs

124

-

-

1 843

36 899

6

Västernorrlands

3

-

-

2 626

34 358

8

Jämtlands

2

-

-

2 693

32 725

-

Västerbottens

-

-

-

2 255

41 394

10

Norrbottens

-

-

-

1 095

22 771

2

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4 066

5 894

-

2 560

38 283

3 930

Götalands mellanbygder

3 757

609

767

5 406

111 538

1 028

Götalands norra slättbygder

11 547

2 524

-

3 185

83 257

3 866

Svealands slättbygder

10 515

-

-

2 879

148 077

2 646

Götalands skogsbygder

2 009

291

-

8 599

290 987

556

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 193

-

-

2 347

90 769

278

Nedre Norrland

30

-

-

6 928

101 936

12

Övre Norrland

0

-

-

3 811

69 918

12

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

0

-

-

1 525

19 183

4

Stödområde 2a

1

-

-

4 814

79 334

12

Stödområde 2b

16

-

-

3 876

52 003

4

Stödområde 3

52

-

-

1 027

38 794

14

Stödområde 4a

796

-

-

1 566

61 856

167

Stödområde 4b

644

-

-

310

15 309

213

Stödområde 5a

313

-

23

3 865

153 790

9

Stödområde 5b

1 967

153

192

5 639

178 796

399

Stödområde 5c

818

-

8

1 530

69 648

128

Stödområde 5m

1 686

1

544

1 128

30 474

170

Övriga riket

26 823

9 165

-

10 436

235 581

11 209

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

50

-

-

203

19 537

3

5,1- 10,0

150

25

-

748

51 627

10

10,1- 20,0

755

99

4

2 252

101 486

41

20,1- 30,0

943

127

14

2 332

87 389

77

30,1- 50,0

2 298

599

74

5 071

155 109

336

50,1- 100,0

6 830

1 824

202

11 352

263 914

1 861

Över 100,0

22 090

6 643

473

13 756

255 710

10 002

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

33 116

9 318

767

35 715

934 771

12 329

2003

28 942

9 121

767

31 748

933 280

12 306

2002

31 959

8 909

717

32 387

941 023

12 439


1)    Inkl. majs.