Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2004

JO 10 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2004.1

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder 2004.

Område
Storleksgrupp åker

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Grön- foder2

 

Slåtter- och betesvall

 

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

87

-

-

47

1 351

7

Uppsala

280

-

-

105

1 885

17

Södermanlands

167

-

-

68

1 608

32

Östergötlands

495

-

-

177

2 745

143

Jönköpings

21

-

-

486

3 437

1

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

16

-

-

210

2 256

1

Kalmar

127

-

71

257

2 966

7

Gotlands

169

1

-

196

1 428

11

Blekinge

12

-

-

74

1 115

1

Skåne

430

393

-

822

6 690

263

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

221

36

-

255

2 804

37

Västra Götalands

687

168

-

686

10 141

120

Värmlands

85

-

-

181

2 576

21

Örebro

98

-

-

89

1 770

40

Västmanlands

186

-

-

45

1 431

52

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

47

-

-

185

1 658

5

Gävleborgs

30

-

-

304

1 862

4

Västernorrlands

2

-

-

498

1 426

5

Jämtlands

3

-

-

444

1 259

-

Västerbottens

-

-

-

381

1 606

4

Norrbottens

-

-

-

195

863

2

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

394

363

-

300

3 647

233

Götalands mellanbygder

463

47

71

716

5 807

70

Götalands norra slättbygder

964

168

-

342

5 412

237

Svealands slättbygder

856

-

-

322

8 103

157

Götalands skogsbygder

318

20

-

1 756

18 222

43

Mellersta Sveriges skogsbygder

162

-

-

378

5 352

26

Nedre Norrland

15

-

-

1 219

4 312

8

Övre Norrland

1

-

-

692

2 803

6

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

1

-

-

316

998

2

Stödområde 2a

1

-

-

806

3 037

6

Stödområde 2b

7

-

-

684

2 151

4

Stödområde 3

17

-

-

237

1 995

4

Stödområde 4a

107

-

-

221

3 697

15

Stödområde 4b

55

-

-

32

755

17

Stödområde 5a

85

-

3

1 005

10 118

4

Stödområde 5b

330

10

20

925

10 658

31

Stödområde 5c

128

-

1

217

3 626

13

Stödområde 5m

208

1

48

152

1 616

19

Övriga riket

2 247

588

-

1 188

16 255

663

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

28

-

-

161

6 055

3

5,1- 10,0

67

3

-

473

8 699

6

10,1- 20,0

231

11

1

938

10 324

13

20,1- 30,0

227

15

4

682

5 948

20

30,1- 50,0

420

58

15

1 054

7 423

51

50,1- 100,0

893

161

28

1 481

8 433

195

Över 100,0

1 292

350

23

882

5 330

483

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

3 158

598

71

5 671

52 212

771

2003

3 022

591

76

5 471

51 719

814

2002

3 402

554

79

5 585

52 773

817


1)      För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

2)      Inkl. majs.