Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2004

JO 10 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2004.1

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2004.

Område
Storleksgrupp åker

Matpotatis

 

 

Potatis för stärkelse

 

Sockerbetor

 

Höstraps

 

 

Vårraps

 

 

Höstrybs

 

 

Vårrybs

 

 

Totalt med raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

107

-

-

36

146

20

27

200

8

Uppsala

137

1

-

29

303

27

61

387

31

Södermanlands

85

-

-

35

182

18

44

256

16

Östergötlands

221

-

1

407

234

9

44

649

185

Jönköpings

297

3

-

17

16

1

4

35

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

185

4

-

4

4

1

11

20

-

Kalmar

210

70

107

116

36

2

11

149

14

Gotlands

118

-

285

139

115

3

20

234

14

Blekinge

129

225

120

18

17

-

1

34

1

Skåne

780

362

2 958

1 212

238

5

6

1 407

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

406

7

159

104

90

2

33

217

5

Västra Götalands

922

21

-

564

646

13

198

1 297

80

Värmlands

130

1

-

3

56

5

71

132

10

Örebro

192

1

-

23

202

15

53

272

19

Västmanlands

66

-

-

6

278

13

81

362

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

211

-

-

4

4

1

62

70

6

Gävleborgs

227

1

-

1

1

1

27

30

4

Västernorrlands

266

2

-

2

2

-

1

5

-

Jämtlands

191

1

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

166

2

-

-

1

-

-

1

-

Norrbottens

110

-

1

-

-

-

1

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

750

111

2 347

980

194

2

23

1 158

15

Götalands mellanbygder

631

506

1 301

572

222

7

24

748

32

Götalands norra slättbygder

522

17

1

913

773

11

201

1 744

237

Svealands slättbygder

535

3

-

128

1 140

93

310

1 548

90

Götalands skogsbygder

1 340

86

55

127

172

14

73

366

20

Mellersta Sveriges skogsbygder

375

1

-

22

72

8

120

216

30

Nedre Norrland

709

4

-

2

2

1

8

13

2

Övre Norrland

322

2

1

1

1

-

1

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

140

2

-

-

1

-

1

2

-

Stödområde 2a

349

1

1

2

-

-

1

3

-

Stödområde 2b

371

3

-

1

2

-

-

3

2

Stödområde 3

214

22

17

-

2

2

21

25

-

Stödområde 4a

243

1

-

4

17

3

111

133

13

Stödområde 4b

49

-

-

3

45

3

35

84

5

Stödområde 5a

860

24

1

15

28

1

19

58

9

Stödområde 5b

738

19

98

126

230

18

81

429

33

Stödområde 5c

159

70

23

48

81

13

41

170

18

Stödområde 5m

138

19

269

123

131

5

27

254

22

Övriga riket

1 934

570

3 241

2 408

2 050

92

421

4 633

324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

270

6

6

13

7

-

-

20

5

5,1- 10,0

602

18

55

31

22

3

9

65

19

10,1- 20,0

972

46

284

131

118

1

58

301

29

20,1- 30,0

611

66

325

141

139

10

69

352

15

30,1- 50,0

844

140

705

343

350

23

154

829

46

50,1- 100,0

1 010

201

1 117

790

772

38

212

1 721

87

Över 100,0

838

223

1 137

1 270

1 160

61

253

2 464

221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

5 147

700

3 629

2 719

2 568

136

755

5 752

422

2003

5 306

669

3 829

1 963

2 009

107

751

4 511

328

2002

5 671

716

4 072

2 470

1 761

195

1 094

5 143

330


1) För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.