Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2004

JO 10 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Areal träda m.m. samt total åkermark 2004. Hektar

4a. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land 2004. Hectare

Område
Storleksgrupp åker

 

Energiskog

 

 

Trädgårdsväxter

 

Andra växtslag

 

Träda

 

 

Annan obrukad åkermark

Ospecificerad åkermark1

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

628

113

81

12 330

909

589

84 417

Uppsala

2 003

72

172

19 947

577

514

149 264

Södermanlands

1 886

221

21

19 950

751

321

128 073

Östergötlands

1 360

580

129

28 299

822

2 384

208 251

Jönköpings

1

128

22

3 864

369

895

90 577

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

38

32

6

2 123

196

512

50 325

Kalmar

109

1 022

27

9 997

554

801

125 947

Gotlands

15

687

110

5 898

250

467

86 093

Blekinge

24

680

20

2 055

95

290

32 268

Skåne

2 477

5 145

458

27 594

1 501

2 735

453 563

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

94

803

61

8 511

294

656

113 010

Västra Götalands

794

1 044

253

55 066

2 046

4 241

474 277

Värmlands

377

156

43

12 393

591

3 093

108 665

Örebro

2 138

147

67

15 304

642

680

106 250

Västmanlands

1 441

63

124

21 922

637

565

122 687

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

335

154

53

5 494

553

1 212

60 565

Gävleborgs

96

42

72

4 805

624

1 886

68 726

Västernorrlands

26

65

46

2 476

505

2 414

49 434

Jämtlands

-

92

19

1 178

253

1 534

41 562

Västerbottens

189

30

121

6 603

1 047

2 251

70 171

Norrbottens

83

228

24

2 416

666

2 403

36 517

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 125

3 830

366

20 461

1 015

1 279

334 011

Götalands mellanbygder

1 198

4 050

250

23 402

1 128

1 892

319 862

Götalands norra slättbygder

1 697

1 272

271

58 009

1 335

1 317

447 720

Svealands slättbygder

8 030

700

459

92 005

3 554

2 615

612 837

Götalands skogsbygder

764

927

182

35 472

2 304

6 235

486 344

Mellersta Sveriges skogs-bygder

980

268

137

22 915

1 354

5 997

193 528

Nedre Norrland

47

198

112

6 828

1 438

6 042

152 746

Övre Norrland

272

258

154

9 131

1 757

5 066

113 590

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

84

98

11

1 055

439

1 661

25 344

Stödområde 2a

187

209

160

9 320

1 585

4 678

124 867

Stödområde 2b

26

134

67

3 530

815

3 651

77 914

Stödområde 3

38

110

53

4 608

522

3 205

70 003

Stödområde 4a

650

197

112

13 583

880

1 842

121 950

Stödområde 4b

295

110

24

6 205

232

294

45 485

Stödområde 5a

41

204

56

10 824

1 143

3 487

215 460

Stödområde 5b

784

698

284

35 972

1 847

3 565

357 722

Stödområde 5c

747

410

32

18 796

796

2 251

148 399

Stödområde 5m

390

1 011

72

11 531

455

563

98 657

Övriga riket

10 871

8 323

1 059

152 798

5 170

5 247

1 374 839

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

104

181

35

907

286

8 687

33 309

5,1- 10,0

303

410

98

4 706

914

8 476

82 729

10,1- 20,0

968

824

227

15 620

1 602

4 833

187 156

20,1- 30,0

1 015

818

117

18 127

1 312

1 243

182 011

30,1- 50,0

1 648

1 178

153

36 577

1 885

1 603

353 872

50,1- 100,0

2 544

2 584

390

72 708

3 275

1 286

695 217

Över 100,0

7 531

5 509

910

119 579

4 610

4 315

1 126 349

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2004

14 113

11 504

1 930

268 223

13 885

30 442

2 660 643

2003

14 306

10 437

1 893

275 644

11 936

41 374

2 668 586

2002

14 621

10 127

2 043

268 543

10 231

60 462

2 679 941


1)    Arealer som ej kunnat fördelas per gröda.