Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2004

JO 10 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med träda m.m. samt antal företag totalt 2004.1

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and with arable land 2004

Område
Storleksgrupp åker

 

Energiskog

 

 

Trädgårdsväxter

 

Andra växtslag

 

Träda

 

 

Annan obrukad åker

Ospecificerad åkermark

 

Totalt med åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

60

58

37

984

265

77

1 633

Uppsala

151

46

44

1 722

363

72

2 528

Södermanlands

120

43

23

1 346

356

49

1 983

Östergötlands

108

115

31

2 293

497

73

3 379

Jönköpings

1

58

22

835

343

154

3 672

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

8

39

15

444

196

100

2 404

Kalmar

6

165

19

1 390

459

83

3 242

Gotlands

3

128

49

821

173

42

1 606

Blekinge

3

125

10

362

94

51

1 286

Skåne

287

634

112

3 655

935

287

8 738

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

11

191

38

1 414

252

95

3 358

Västra Götalands

119

268

132

6 970

1 468

611

13 637

Värmlands

27

47

31

1 331

355

483

3 379

Örebro

175

61

31

1 417

344

84

2 371

Västmanlands

118

28

40

1 596

341

46

2 094

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

42

39

38

795

276

191

2 078

Gävleborgs

15

37

54

782

315

260

2 414

Västernorrlands

7

29

38

469

259

360

1 864

Jämtlands

-

28

22

240

124

239

1 527

Västerbottens

26

27

39

969

368

314

2 213

Norrbottens

9

51

11

360

185

295

1 259

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

179

489

76

2 956

631

100

5 366

Götalands mellanbygder

111

596

117

3 214

803

187

6 977

Götalands norra slättbygder

192

214

72

5 798

949

167

8 329

Svealands slättbygder

606

238

178

7 197

1 674

312

10 656

Götalands skogsbygder

72

408

152

6 039

1 888

959

20 356

Mellersta Sveriges skogs-bygder

105

117

83

2 811

762

673

6 797

Nedre Norrland

11

89

105

1 334

710

889

5 537

Övre Norrland

35

80

55

1 356

572

679

3 877

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

14

23

6

188

118

314

1 374

Stödområde 2a

21

80

72

1 435

603

585

4 010

Stödområde 2b

7

51

53

700

392

484

2 786

Stödområde 3

6

48

41

835

303

521

2 810

Stödområde 4a

66

60

68

1 777

496

294

4 438

Stödområde 4b

24

21

11

523

113

41

970

Stödområde 5a

11

204

71

2 284

953

578

11 008

Stödområde 5b

109

272

129

5 119

1 341

463

12 442

Stödområde 5c

69

114

34

2 222

538

96

4 190

Stödområde 5m

33

155

40

1 249

278

41

2 060

Övriga riket

951

215

316

14 795

2 899

549

23 367

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

2,1- 5,0

34

167

45

720

282

2 333

9 176

5,1- 10,0

56

248

87

2 115

664

1 160

11 224

10,1- 20,0

131

365

166

4 228

1 109

351

12 926

20,1- 30,0

111

223

89

3 438

848

50

7 386

30,1- 50,0

155

290

102

5 556

1 290

40

9 054

50,1- 100,0

258

442

162

8 096

1 964

17

9 906

Över 100,0

545

476

182

5 777

1 782

15

6 129

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2004

1 290

2 211

833

29 930

7 939

3 966

65 801

2003

1 295

2 183

780

28 961

7 208

5 295

66 780

2002

1 306

2 199

853

28 626

6 368

8 549

70 950


1) För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.