Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 0502

Jordbruksmarkens användning 2005
Preliminära uppgifter
Use of agricultural land in 2005
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Den totala arealen jordbruksmark i stödansökningarna ökar med 70 200 hektar

Enligt jordbrukarnas ansökningar om arealbaserade stöd ökar den totala arealen åkermark med 56 100 hektar mellan 2004 och 2005 samtidigt som arealen betesmark och slåtteräng ökar med 14 100 hektar. Totalt ökar arealen jordbruksmark således med 70 200 hektar enligt dessa ansökningar. En förklaring till denna ökning är sannolikt den nya jordbruksreformen, speciellt när det gäller ökning av arealen för betsmark och slåtteräng. Den nya jordbruksreformen börjar att gälla för Sveriges del i huvudsak från 2005.

Spannmåls-, oljeväxt- och baljväxtarealen minskar

Spannmålsodlingen minskar, enligt stödansökningarna, med 98 500 hektar eller nästan 9 % till 1 029 100 hektar samtidigt som odlingen av raps och rybs minskar med 1 800 hektar, eller nästan 2 % till 82 500 hektar. Också baljväxtodlingen minskar, med 1 900 hektar eller ca 4 % till 40 900 hektar. För vall och grönfoderväxter är det däremot en ökning med 109 600 ha eller nästan 11 % till 1 088 200 hektar jämfört med år 2004.

 

Denna statistik baseras på uppgifter den 10 juni i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd. De slutliga arealerna 2005 av olika grödor kan komma att avvika något från dessa siffror, då jordbrukarna lämnar in stödansökningar innan sådden genomförs. Jordbrukarna har möjligheter att ändra i sina stödansökningar fram till mitten av juni. Vidare kommer arealkontroller genomföras senare under året, vilket också kan förändra uppgifterna i Jordbruksverkets datalager.