Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2005

JO 10 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2 Areal baljväxter, grönfoder och vall 2005. Hektar

2 Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2005. Hectare

Område

 

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

 

Bruna bönor

 

Grön- foder1

 

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

985

-

-

423

31 222

100

Uppsala

2 902

10

5

1 483

36 246

422

Södermanlands

2 183

1

-

590

39 709

806

Östergötlands

5 490

1

-

1 658

60 445

2 080

Jönköpings

94

-

-

2 131

64 337

23

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

15

-

-

741

37 165

13

Kalmar

1 006

-

697

2 048

66 066

48

Gotlands

1 252

2

-

1 575

37 268

25

Blekinge

68

-

-

321

14 608

25

Skåne

4 364

5 928

-

6 015

96 322

4 418

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 330

529

-

2 321

43 805

461

Västra Götalands

7 622

2 357

-

7 880

164 374

2 187

Värmlands

730

-

-

1 449

58 278

589

Örebro

1 011

-

-

667

30 739

579

Västmanlands

1 684

13

-

514

25 498

976

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

349

3

-

653

32 968

66

Gävleborgs

136

2

-

2 052

41 047

39

Västernorrlands

4

-

-

2 118

40 008

46

Jämtlands

5

-

-

2 349

35 932

25

Västerbottens

1

-

-

2 187

48 921

16

Norrbottens

-

-

-

831

26 998

4

Region obestämd

124

8

0

50

3 183

50

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 554

5 283

-

3 000

42 491

3 727

Götalands mellanbygder

3 906

632

697

5 785

113 346

898

Götalands norra slättbygder

11 644

2 355

-

5 148

93 939

3 928

Svealands slättbygder

9 395

24

5

3 874

169 870

3 238

Götalands skogsbygder

1 548

314

-

9 973

309 943

586

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 069

3

-

2 474

101 403

397

Nedre Norrland

36

5

-

6 194

115 349

87

Övre Norrland

4

-

-

3 414

82 638

23

Region obestämd

200

238

0

196

6 162

113

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

5

-

-

1 266

23 397

8

Stödområde 2a

2

-

-

4 208

91 229

61

Stödområde 2b

15

-

-

3 565

58 705

34

Stödområde 3

35

5

-

1 156

45 776

68

Stödområde 4a

573

2

-

1 421

66 970

294

Stödområde 4b

671

-

-

520

16 744

401

 

Stödområde 5a

237

-

18

4 682

160 446

57

Stödområde 5b

1 676

150

172

6 889

190 956

438

Stödområde 5c

741

1

8

1 907

75 212

107

Stödområde 5m

1 741

8

499

1 451

33 854

110

Övriga riket

25 472

8 503

5

12 849

267 214

 

11 311

Region obestämd

189

184

0

144

4 638

106

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

31 357

8 852

701

40 057

1 035 140

12 996

2004

32 683

9 350

750

35 645

930 527

12 430

2003

28 949

9 121

767

31 762

934 782

12 307


1)    Inkl. majs.