Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2005

JO 10 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3 Areal potatis, sockerbetor och oljeväxter 2005. Hektar

3 Areas under potatoes, sugar beets and oleiferous plants 2005. Hectare

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Sockerbetor

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

 

Vårrybs

 

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

113

-

-

561

2 840

243

185

3 828

475

Uppsala

236

1

1

371

5 474

341

486

6 671

976

Södermanlands

109

-

14

605

3 704

259

553

5 120

824

Östergötlands

1 773

24

-

5 721

2 759

52

360

8 891

4 305

Jönköpings

302

0

-

164

58

6

-

227

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

132

30

-

24

34

1

38

98

0

Kalmar

535

756

1 459

1 602

228

-

161

1 991

77

Gotlands

778

-

2 808

1 201

881

8

124

2 214

74

Blekinge

121

2 296

757

167

178

-

50

395

-

Skåne

7 222

4 677

43 188

16 251

3 446

129

15

19 841

585

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 895

20

706

786

899

18

220

1 923

64

Västra Götalands

3 507

119

-

7 664

9 332

67

1 805

18 869

1 666

Värmlands

618

17

-

17

770

111

1 216

2 115

7

Örebro

792

-

-

225

3 068

99

488

3 879

291

Västmanlands

129

-

-

59

4 610

142

559

5 370

434

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

846

0

-

5

97

-

552

654

7

Gävleborgs

351

0

-

4

3

10

256

273

18

Västernorrlands

236

0

-

0

3

-

-

4

1

Jämtlands

183

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

517

1

-

1

2

-

-

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norrbottens

701

16

-

-

0

-

-

0

-

Region obestämd

48

440

269

39

117

8

6

169

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6 598

784

34 633

13 034

2 919

114

145

16 212

444

Götalands mellanbygder

4 385

5 670

12 257

6 161

1 978

9

176

8 324

316

Götalands norra slättbygder

4 657

143

-

12 634

10 214

83

1 640

24 570

5 560

Svealands slättbygder

1 637

18

15

1 838

20 109

1 190

3 106

26 244

2 956

Götalands skogsbygder

1 329

889

511

1 140

2 099

74

714

4 027

112

Mellersta Sveriges skogsbygder

918

-

-

305

1 005

10

1 224

2 545

397

Nedre Norrland

1 186

1

-

0

3

3

63

69

14

Övre Norrland

1 238

17

-

2

2

-

-

4

-

Region obestämd

195

876

1 787

353

173

8

6

540

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

257

0

-

-

0

-

-

0

-

Stödområde 2a

1 135

17

-

2

4

-

-

6

-

Stödområde 2b

453

0

-

0

2

3

3

8

14

Stödområde 3

642

0

-

-

5

-

219

224

4

Stödområde 4a

637

-

-

9

208

25

1 332

1 574

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 4b

392

17

-

16

689

93

583

1 381

-

Stödområde 5a

310

62

3

182

435

1

309

928

35

Stödområde 5b

1 450

70

641

921

2 752

123

732

4 528

230

Stödområde 5c

233

559

101

431

971

119

369

1 890

102

Stödområde 5m

790

164

2 970

1 194

1 402

28

169

2 794

172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga riket

15 749

6 631

44 203

32 428

31 809

1 056

3 351

68 645

9 162

Region obestämd

94

876

1 283

283

226

43

6

558

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

22 143

8 398

49 202

35 468

38 503

1 491

7 073

82 534

9 806

2004

22 820

8 659

47 670

38 288

36 329

1319

8 379

84 315

5 702

2003

21 932

8 619

50 103

23 355

26 673

817

7 734

58 579

3 729