Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2005

JO 10 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4 Areal träda m.m. samt total åkermark 2005. Hektar

4 Areas under bare fallow etc. and total area of arable land 2005. Hectare

Område

 

Energiskog

 

 

Trädgårdsväxter

 

Andra växtslag

 

Träda

 

 

Outnyttjad åkermark

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

657

226

225

15 977

189

86 044

Uppsala

2 035

134

549

22 968

79

148 555

Södermanlands

1 883

387

343

22 714

123

128 783

Östergötlands

1 284

700

256

29 642

55

205 960

Jönköpings

4

141

26

5 159

45

90 459

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

29

32

11

3 127

28

50 591

Kalmar

125

1 027

42

11 154

32

125 704

Gotlands

20

668

129

6 973

15

86 052

Blekinge

23

585

22

2 469

18

30 783

Skåne

2 504

5 395

764

31 968

346

453 891

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

94

576

49

10 721

182

113 847

Västra Götalands

888

1 195

1 055

65 669

154

476 304

Värmlands

292

173

605

15 178

61

110 105

Örebro

2 105

257

144

17 955

60

107 038

Västmanlands

1 367

78

787

25 523

73

123 368

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

330

182

195

7 625

56

62 022

Gävleborgs

76

58

121

6 066

83

69 535

Västernorrlands

19

75

36

3 579

54

51 911

Jämtlands

14

109

31

1 769

39

43 006

Västerbottens

104

44

45

8 164

68

72 890

Norrbottens

6

245

22

2 501

63

37 008

Region obestämd

106

136

81

1 135

23

8 235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 084

3 728

568

23 652

344

328 096

Götalands mellanbygder

1 140

3 851

311

25 719

135

308 810

Götalands norra slättbygder

1 681

1 499

1 120

64 385

80

448 101

Svealands slättbygder

7 956

1 183

2 154

107 484

501

615 202

Götalands skogsbygder

796

1 020

287

44 500

303

489 190

Mellersta Sveriges skogs-bygder

947

335

781

29 439

143

194 388

Nedre Norrland

51

246

112

9 375

177

158 124

Övre Norrland

110

289

81

10 893

136

117 379

Region obestämd

200

273

123

2 591

28

22 798

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

5

94

19

1 587

39

27 607

Stödområde 2a

105

242

78

11 278

130

128 149

Stödområde 2b

33

176

60

4 804

102

80 049

Stödområde 3

24

42

469

5 865

50

71 707

Stödområde 4a

595

220

381

17 975

101

122 688

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 4b

220

128

83

7 381

28

45 509

Stödområde 5a

69

207

169

12 943

111

213 585

Stödområde 5b

819

758

318

44 653

242

357 389

Stödområde 5c

725

382

106

23 150

107

147 255

Stödområde 5m

415

1 007

105

13 325

50

98 783

 

 

 

 

 

 

 

Övriga riket

10 705

8 976

3 627

172 964

863

1 371 588

Region obestämd

249

190

121

2 114

25

17 777

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

13 965

12 424

5 537

318 038

1 847

2 682 087

2004

14 144

11 481

1 969

266 443

12 779

2 625 958

2003

14 318

10 481

1 900

275 694

11 966

2 629 321