Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2005

JO 10 SM 0502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5 Areal betesmark och slåtteräng 2005. Hektar

5 Areas under pasture and meadow 2005. Hectare

Område

Betesmark

Slåtteräng

Skogs-bete

Fäbodbete

Alvarbete

Outnyttjad betes-mark

Summa betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15 004

152

1 185

1

5

209

16 556

Uppsala

19 413

288

2 003

-

11

178

21 892

Södermanlands

19 920

339

478

-

2

150

20 889

Östergötlands

49 165

230

1 649

-

-

221

51 265

Jönköpings

45 127

168

201

1

3

79

45 579

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

25 459

300

146

-

8

74

25 987

Kalmar

58 347

966

2 542

1

21 026

319

83 200

Gotlands

20 695

409

6 186

2

4 326

328

31 947

Blekinge

14 315

71

211

-

0

31

14 629

Skåne

62 786

1 751

326

4

21

214

65 101

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

19 281

128

90

0

4

103

19 606

Västra Götalands

69 801

628

875

6

16

418

71 745

Värmlands

7 577

247

83

1 080

8

56

9 051

Örebro

10 733

221

161

32

2

57

11 205

Västmanlands

9 800

562

76

1

5

129

10 572

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

6 750

292

129

9 415

3

125

16 713

Gävleborgs

5 249

221

174

1 746

5

48

7 443

Västernorrlands

3 101

226

120

338

5

47

3 837

Jämtlands

5 406

274

334

8 636

8

44

14 703

Västerbottens

1 819

223

681

314

2

30

3 070

Norrbottens

1 892

702

104

2

-

5

2 705

Region obestämd

6 291

231

1 409

1 266

957

19

10 173

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19 451

861

45

-

-

118

20 476

Götalands mellanbygder

82 870

1 823

7 236

4

25 355

597

117 886

Götalands norra slättbygder

48 068

346

885

2

-

316

49 617

Svealands slättbygder

71 762

1 461

3 837

4

23

718

77 805

Götalands skogsbygder

204 244

1 399

3 879

4

46

741

210 312

Mellersta Sveriges skogsbygder

23 823

591

291

452

13

181

25 350

Nedre Norrland

14 190

779

442

11 470

18

150

27 049

Övre Norrland

5 324

1 036

1 092

9 643

3

42

17 139

Region obestämd

8 200

333

1 455

1 266

959

20

12 234

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 1

3 589

937

894

7 364

4

21

12 809

Stödområde 2a

6 120

430

390

8 668

6

63

15 677

Stödområde 2b

5 356

289

169

1 778

10

66

7 667

Stödområde 3

7 376

307

97

3 506

8

58

11 352

Stödområde 4a

9 548

319

105

242

5

142

10 362

 

 

 

 

 

 

 

 

Stödområde 4b

3 092

18

22

2

-

29

3 163

Stödområde 5a

121 257

1 201

4 772

2

2 381

524

130 136

Stödområde 5b

117 895

1 596

5 512

11

4 332

626

129 971

Stödområde 5c

47 712

280

1 852

-

4 853

326

55 023

Stödområde 5m

13 965

427

2 290

-

13 838

153

30 673

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga riket

134 652

2 528

1 635

5

25

854

139 698

Region obestämd

7 371

296

1 426

1 266

957

21

11 337

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2005

477 932

8 628

19 163

22 844

26 417

2 883

557 867

2004

461 812

7 434

17 616

16 191

22 729

18 008

543 790

2003

441 908

6 558

15 181

16 085

22 704

10 473

512 910